Nisjebanker på frammarsj

16-04-2015

De store bankene utfordres stadig mer av nisjebanker og nyetablerte selskaper i finansmarkedet. Denne trenden skyldes at antallet banktransaksjoner og nettransaksjoner øker både på mobil eller nettbrett. I tillegg etterspør sluttbrukerne innovative løsninger. For å skape slike innovative løsninger trenger man en pålitelig driftspartner som kan hjelpe til med å tilpasse seg raske endringer ved behov.

Olle Hellgren, ansvarlig for segmentet bank & finans i Basefarm Sverige mener at det er på høy tid for aktørene i finansmarkedet å se over hvordan de takler fremtidens IT-utfordringer.

- Vi drifter for eksempelvis TV4 Play og et par andre Play-tjenester. Mediebedrifter har for vane å bytte plattformer og oppgradere sine systemer hyppig. Det er umulig for dem å ha all IT-drift in-house og samtidig henge med i utviklingen. Finansselskaper som strever etter for å være nytenkende og raskere med tilpasninger har også stor nytte av en ekstern partner for en sikker og mer tilpasset applikasjonsdrift. Det gir dem fleksibiliteten de behøver for å ekspandere raskere og tilpasse seg til nye standarder. 

Drift av systemer som må fungere

Virksomhetskritisk applikasjonsdrift er drift av systemer som er så kritiske for virksomheten at en driftsstopp er helt uakseptabel.

- Om TV4 Play hadde hatt nedetid under Idolfinalen, så hadde de tapt omdømme og mistet fremtidige annonseinntekter. Om en nettside er nede noen timer og det har ikke noe å si for din bedrift, er det et eksempel på at nettsiden ikke nødvendigvis er virksomhetskritisk, sier Olle Hellgren.

Utover mediebedrifter sine nettsider og Play-tjenester, har Basefarm også erfaring med systemer med høye transaksjonsvolumer. For eksempel drifter Basefarm den russiske Avito, tilsvarende finn.no eller Blocket i Sverige. Her omsettes det varer av en verdi på ca. 2% av Russlands BNP hvert år. 

btn-top

Mye skjer i bank- og forsikringsbransjen

Basefarm ser at interessen øker fra aktører innen bank og forsikring. Firmaet tok nylig over driften av SBABs webplattform. I følge Olle Hellgren falt valget på Basefarm på grunn av firmaets evne til å utfordre kunden og gå mer i dybden.

Vi jobber hardt for å hjelpe potensielle kunder for å finne muligheter i dagens løsning. Av og til gjør det vondt når man finner svakheter, men det skaper stor tillit hos potensielle kunder. Det er viktig å jobbe kontinuerlig med forbedringer, sier Olle Hellgren.

Det aller farligste innen applikasjonsdrift er holdningen ”sånn har vi alltid gjort det og det har alltid fungert bra”.

Hele sikkerhetssystemet kan elimineres over natten med svært alvorlige konsekvenser for virksomheten. Selskaper kan vinne mye på å være dyktige på kravspesifikasjonen og så legge ut driften slik at man får en kontinuitet og trygghet i driften sin.

De største bankene og forsikringsselskaper legger ikke gjerne ut sine tjenester til eksterne aktører. Det har gitt plass for flere nykommere, i kombinasjon med de mulighetene som finnes innen moderne IT.

- Det skjer mye innen bank og forsikring akkurat nå. Nye aktører etablerer seg, og er åpne for nytenkning. De som kommer til å vinne skaper en merverdi gjennom god service, en bra nettside og kundetilpassede mobile tjenester. Ikke minst handler det om å forstå og vite hva kundens behov er. For raskt å kunne integrere nye tjenester og tilpasse sine programvare til den siste standarden, har man stor nytte av en pålitelig driftspartner, avslutter Olle Hellgren.

btn-top

Olle Hellgren

Olle har siden 2012 jobbet med virksomheter innen segmentet  bank og forsikring i Basefarm. Han har lang erfaring fra finans- og forsikringsbransjen, både i Sverige og internasjonalt.

I dag driver Olle en rekke viktige prosjekter i forbindelse med å optimalisere driftsløsninger med fokus på stabilitet og trygghet for bank- og forsikringsbransjen.

Hvorfor er Basefarm en bra partner for bankene?
”-Ettersom Basefarm fokuserer på drift av virksomhetskritiske applikasjoner er vi en trygg partner som vet hva som kreves for å lykkes!” sier Olle avslutningsvis.

btn-top

Ønsker du mer informasjon om Basefarm i bank- og finansbransjen?

Ta kontakt med en av våre spesialister!

btn-top