Media

24-03-2014

Fokus på forstyrrelser og effektivitet

Media og kommunikasjonsindustrien fortsetter å være en bransje i store endringer. Påvirkning er dog følbar i form av en rekke tekniske start-ups og nyskapninger som til dels forstyrrer og påvirker måten man jobber og når sine kunder på.

Ifølge Gartner, blir store tilbydere av medietjenester (CSPs) hele tiden utfordret av mindre selskaper som forsøker å konkurrere direkte med eksisterende tjenester, eller skape nye konkurrerende produkter. Dette betyr at de eksisterende aktørene må kutte kostnader for å henge med sine mindre og mer dynamiske utfordrere. Samtidig er disse etablerte aktørene helt avhengige å vise at de tilfredsstiller sine kunders behov bedre enn sine forstyrrende nye konkurrenter.

Få store data til å bli små nok til å bety noe

Medie- og kommunikasjonsbransjen ser verdien av bruke store data (såkalt big data) for å få kunnskap om kunder og deres brukermønstre. De bruker også i større grad sosiale media for å forstå og interagere med kundene. Tross dette har ikke bruken av big data for kundeprofilering tatt av. Fortsatt er bruken veldig begrenset. Datamengden skapt av bransjen er enorm, og man trenger mer enn noen gang systemer som kan lagre alt dette på en sikker måte og samtidig gjøre dataene tilgjengelige for analyse.

Økt pengebruk på IT og outsourcing for å kutte kostnader

Ifølge Gartner indikerer nye mediaselskaper, som webportaler, sosiale nettverk, såvel som tradisjonelle mediaselskaper innen tv og radio, reklame og underholdning at de kommer til å bruke mer penger på HW, software og IT-tjenester. Samtidig sier den tradisjonelle forlagsbransjen at de ser mindre inntekter og migrering over til digitale plattformer, og må sette ut drift for å spare penger.

Hva vår erfaring forteller oss

Ingen bransje har så uforutsigbare brukermønstre som media. I bunn og grunn kan man si at ustabilitet i seg selv er selve grunnlaget for industrien. Usikkerhet, overraskelser og sjokk er driverne for hele bransjen og også det som gjør den spennende. En stor nyhetssak slippes, og plutselig går trafikken 0 til 100 på imponerende få sekunder.

Basefarm sørger for at de tekniske løsningene er stabile, selv om omgivelsene absolutt ikke er det. Vi bygger slik at kundene kan håndtere topper i trafikk på en bra og kostnadseffektiv måte.

Ønsker du mer informasjon om Basefarm i mediabransjen?

Ta kontakt med en av våre ansatte!

btn-top