Helse

19-03-2014

Desentralisering av IT-systemer

Gartner (2013) viser til at helseindustrien åpner opp for en større grad av desentralisering:

Myndighetene går mot større grad av desentralisering i planlegging og drift, spesielt i Nord Europa. Sykehus, legekontorer og andre helseinstitusjoner oppmuntres til selv å velge sine systemer for å sørge for effektivitet. I Danmark tillater staten kommuner og fylker selv å velge sine systemer. I Nederland setter «National IT Institute for Healthcare” standardene, og lar det være opp til sykehusene selv å velge systemer innenfor disse.

Vekst i private helseforetak

Over hele Europa har det vært store strukturelle endringer i helsemarkedet. Veksten i private helseforetak påvirker dynamikken i de fleste europeiske land. Et eksempel på dette er Frankrike, der mer enn 35% av sykehussengene nå er privateid. Dette skaper en større fragmentering av helsesektoren, som igjen kan føre til større press på kostnader og effektivitet enn i andre offentlige sektorer. For IT-tjenesteleverandører er dette en veldig interessant utvikling, da riktig bruk av IT kan utgjøre en viktigere konkurransefordel i denne sektoren enn tidligere.

Hva vår erfaring forteller oss

Når man snakker om systemer for offentlig helse, er «godt nok» absolutt ikke godt nok. Systemer kan rett og slett aldri feile. Dette er en av grunnene til at Basefarm står sterkt hos beslutningstakerne i offentlig sektor. Vi bygger systemer som kan håndtere de høye standarder som kreves i helsesektoren, og lar doktorer og sykepleiere konsentrere seg om pasientene.

Vi tilbyr helhetlige løsninger til offentlig sektor. Vi lar våre kunder betale bare for det de trenger, og gir dem den høye sikkerhet og stabilitet de trenger, 24/7. Vi liker å bli stilt høye krav til. Det er dette Basefarm gjør, og vi er aller best når bare det beste er bra nok. 

Ønsker du mer informasjon om vår erfaring med helsesektoren?

Vil du vite mer om Basefarm i helsebransjen og offentlig sektor? Ta kontakt med en av våre eksperter!

btn-top