Bank og Finans

24-03-2014

Høyere etterspørsel etter personlig tilpassede banktjenester skaper sikkerhetshull

Teknologi lar bank- og finanskunder forlange personaliserte kundeopplevelser. Samtidig kommer det stadig nye aktører, som teleoperatører og mobilbetalingsplattformer. Dette spisser et allerede konkurranseutsatt marked. For å svare på dette, må bankene bli enda mer kundesentriske og tilby enda bedre og mer personaliserte kundeopplevelser.

Ifølge Gartner (2013) betyr dette at vi kommer til å se mer av:

  • Multi-kanal/device integrasjonsplattformer.
  • MobilApper for smarttelefoner.
  • Programvare for personlig økonomi for å gi kundene større frihet til å velge og gjøre selv.

Dette er ofte elementer som vil gjøre banker og finansinstitusjoner mer utsatte for sikkerhetshendelser og angrep. Dette igjen legger press på service providere til å sørge for at sikkerheten ivaretas best mulig.

Kostnadsreduksjon og fleksibilitet

Da den europeiske finansindustrien fortsatt er en av de mest konjunkturfølsomme i forhold til generelt økonomisk klima, vil kostnadsreduserende strategier fortsatt dominere IT-utviklingen fremover.

Hovedfokus vil derfor fortsatt ligge på strategier og teknologier som kan hjelpe oss redusere kostnader. Eksempler på dette er bankers reduksjon i antall filialer ved mer utstrakt bruk av billigere interaksjonskanaler, som nettbank på PC og mobil (eksempel Danske Bank i Irland og Bankia i Spania).

Skytjenester påvirker ikke forretningen nevneverdig

Skytjenester har fått endel interesse i finansverden, først og fremst grunnet fordelene med tanke på kostnadsreduksjoner og overgangen til mindre kapitalkrevende forretningsmodeller (tjenester på kran - betal for det du bruker). Uavhengig av potensialet er de største endringene begrenset til infrastrukturprosjekter innenfor horisontale deler av IT stacken, som sikkerhet, samarbeid og kommunikasjon. Sistnevnte utnytter nettsky i sine tjenester som sørger for e-post plattformer og til en viss grad SaaS.

Hva vår erfaring forteller oss

Vi har erfaring med drift av transaksjons- og betalingsplattformer, høysikkerhetsportaler og websiter. Som leverandør av PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) nivå 1 plattform, sørger vi for at våre kunders informasjon er sikker mot tyveri eller misbruk. Vi overvåker og evaluerer sikkerhets- og trusselsituasjonen kontinuerlig for alltid å være i forkant. På denne måten sikrer vi at våre kunders tjenester alltid er tilgjengelige.

Ønsker du mer informasjon om Basefarm i bank- og finansbransjen?

Ta kontakt med en av våre eksperter!

btn-top