Takeaways Altinn Ideathon 2018

26-09-2018

19. september ble tidenes første Altinn Ideathon arrangert, noe vi setter stor pris på å få ha vært en del av. Målet med workshopen var å samle inn ideer til neste generasjons Altinn, tjenester 3.0 og helhetlig tilgangsstyring. For å nå dette samlet de ideer til helt nye tjenester som kanskje ingen har tenkt på tidligere ved hjelp av bedre samhandling mellom individ, det offentlige og privat næring.

Ut av workshopen kom det vanvitting mange gode ideer. Vinner av de beste ideene gikk blant annet ut på enklere administrasjon av roller, og samtykkebaserte tjenester. Premien var å få presentere ideen på selveste Altinndagen dagen etter (hvor vi selvsagt også var tilstede).

Altinndagen er et årlig arrangement for digitaliseringsaktører i offentlig forvaltning og konsulent-/leverandørbransjen på IKT-området. Altinndagen ble i 2018 arrangert for 15. gang!

PS: Var du tilstede på workshopen og lurer på hva som skjer med ideene deres?  Etter hvert og så snart som mulig vil dere finne alle deres innspill, tanker og ideer i Altinn sin idegenerator – Induct - på www.altinnlabs.no.

3 takeaways fra Altinn IdeathonBjørnar Simonsen er Senior Systems Consultant med spesiell fokus på Nettverk og Sikkerhet, han har vært i Basefarm i over 5 år. Bjørnar ble leid inn av Altinn som fasilitator og rådgiver på sikkerhet for anledningen, og var en del av teamet som planla Altinn Ideathon.

 Her er hans 3 takeaways fra heldagsworkshopen:

  • Utviklingen videre for Altinn-tjenester og samtykkebasert deling inngår i konseptet "Altinn som samhandlingsplatform", der fokuset er samarbeid og å se nye muligheter. Altinn skal ikke nødvendigvis være kilden til autorisasjonsdata, men skal koble kildene sammen slik at individer og virksomheter kan se helheten.
     
  • Innovation@Altinn ønsker å videreutvikle tillitsinfrastrukturen helhetlig med spesielt fokus på sikkerhet, personvern og samhandling for å sikre at vi kan opprettholde det høye tillitsnivået i fremtidens digitale hverdag.
     
  • Altinn som plattform kommer fortsatt i fremtiden å ha som mål å legge  til rette for at både offentlig og privat sektor kan løse sine utfordringer knyttet til tillit og samhandling på en best mulig måte.
btn-top

Ønsker du mer informasjon?

Fyll ut skjemaet nedenfor så vil våre eksperter kontakte deg fortløpende.

btn-top