Syv måter å overleve skyen på

12-03-2018

Hva er utfordringene med skytjenester og hvordan møter dere dem?

Digital transformasjon er en forutsetning for å forbli relevant i markedet. En måte å gjøre dette på, er å jobbe smidig og utnytte mulighetene i skyen. Men, innovative metoder og nye teknologier kan også by på nye utfordringer.

Jan Aril Sigvartsen
i Basefarm lister opp de viktigste.
 

Nye arbeidsprosesser

1: Overgangen fra stormaskiner til x86 skjedde for et par tiår siden. Gjennom dette oppsto også et annet fenomen.

– Stormaskinspesialister så på Linux og Windows mer som leketøy enn skikkelig IT, forteller Jan Aril Sigvartsen, Vice-President Consulting og teknologievangelist i Basefarm.

– Samme type holdninger ser vi nå ved overgangen til skyen. Nå er det avgjørende at dere som bedrift kan tilby nye muligheter raskt og drive et kontinuerlig innovasjonsarbeid. Gjennom dette fortsetter kundene å være fornøyde, samtidig som dere stiller sterkere i konkurransen med andre, sier Sigvartsen.

I motsetning til hva vi er vant med fra tidligere, må ikke lenger absolutt alt være ferdig ved lanseringen av en ny applikasjon. Det kan heller komme etterhvert. Dette tankesettet innebærer en helt ny arbeidsform.

– Mange virksomheter har problemer med dette. De ser på Amazon eller Azure som tradisjonelle datasentre, og gjenbruker verktøy og arbeidsprosesser fra deres eksisterende IT-miljøer, sier han.

Problemet er da at dere ikke bruker skyen i samsvar med intensjonene.

– På denne måten kan det oppstå alvorlig trøbbel, fordi dere ikke bruker verktøy skreddersydd for skyen og dermed ikke kan dra nytte av de mange, nye mulighetene der. En offentlig sky er ikke bare enda et virtuelt miljø, men innebærer fundamentale endringer i måten å jobbe på.

btn-top

Skill på standard IT og innovasjoner

2: Parallelt med eksisterende stabile og standardiserte IT-miljøer vil dere jobbe med innovasjon i helt nye, ikke-standardiserte miljøer og gradvis bevege dere til produksjonsfasen.

– Dette betyr at det er ekstremt vanskelig gjøre innovasjonene innenfor rammen av eksisterende IT-miljøer som er blitt utviklet gjennom mange år og er i full produksjon, understreker Sigvartsen.

– Det har gått galt i 95 prosent av tilfellene hos de mange selskapene jeg har vært i kontakt med. Derfor er det bedre å jobbe med innovasjonene i rene skymiljøer.

At det nesten alltid går galt skyldes ikke mangel på kompetanse.

– Årsaken for de fleste virksomheter er at IT først og fremst har en støttefunksjon i virksomheten. Men, i arbeidet med innovasjoner hvor dere bruker helt ny og ikke-standardisert teknologi, må dere kunne jobbe gjennom hele innovasjonssyklusen, sier han.

– Det må være mulig å feile om og om igjen, forholde seg til dette og stå på videre helt til det virker. Å jobbe på denne måten er bare mulig dersom IT er kjernevirksomheten. Hvis IT bare er støttefunksjon, er det mer fornuftig å jobbe med innovasjon og ny teknologi i samarbeid med en partner som sitter medspisskompetanse på området.

btn-top

Operasjonelt rammeverk og ny driftsmodell

3: Standardmiljøer i veletablert produksjon ligger ofte hos en IT-driftsleverandør. Dette er med på å frigjøre tid og kapasitet for innovasjon internt i virksomheten. Med en slik driftsmodell behøver virksomhetens egne IT-medarbeidere dessuten ikke bruke tid på daglig drift. Nye skymuligheter kan utnyttes strategisk for å oppnå nye, forretningsmessige fordeler. Det kan for eksempel være en algoritme som gjør kundene mer fornøyd med dere enn med konkurrentene.

– Til å begynne med er dere trolig ikke klare for å overføre driften av et slikt nytt og innovativt IT-miljø til en driftsleverandør. Mest sannsynlig ønsker dere å ha begge hendene på rattet med full teknisk kontroll over innovasjonene i minst ett år.

Det betyr imidlertid ikke at dere som virksomhet vil være avvisende til partnere som bidrar til gradvis etablering av ny driftsmodell.

– Det som er nye og innovative løsninger i dag vil dere imidlertid ønske at over tid også blir godt etablert, stabilt og standardisert med en enkel og grei driftssituasjon.

Årsaken til et slikt ønske har sin bakgrunn i at gode, innovative IT-medarbeidere er mangelvare. De kan derfor ikke fortsette å jobbe med løsninger som allerede er ferdige og i en normal driftssituasjon, men må bruke kreftene på nye prosjekter. Ikke minst bør slike medarbeidere ikke bli plaget med driftsoppgaver som for eksempel hendelseshåndtering.

– Imidlertid kan dere ikke uten videre gjenbruke driftsmodeller fra det tradisjonelle IT-miljøet deres. I tillegg til PaaS-plattformen, trenger dere derfor et operasjonelt rammeverk som er utviklet spesielt for skyen og fungerer på en smidig måte. I tillegg til en god del annet, innebærer dette en operasjonell modell som lar dere gå i produksjon i deres eget tempo.

btn-top

Gammelt finansierer nytt

4: Mange virksomheter ser at digital transformasjon i det korte bildet er nødvendig for å overleve.

– Den tradisjonelle virksomheten finansierer alltid overgangen til ny forretningsvirksomhet, understreker Sigvartsen. – Derfor blir ikke alt gammelt kjedelig eller overflødig bare fordi nye saker er hipt og det som gjelder. Faktisk forventer vi å operere i en hybrid verden i de neste 10-15 årene.

For eksempel blir mange virksomhetskritiske IT-miljøer fortsatt driftet på stormaskiner.

– Dere ønsker definitivt ikke å plassere det nye integrasjons-navet deres i dette miljøet og la det håndtere alle de kule, nye applikasjonene. Like fullt vil stormaskiner spille en betydelig rolle fremover.

Virksomheter flest bør dere ikke velge det ene eller andre alternativet.

– Mange glemmer at grunnlaget deres for digital innovasjon er suksessen med tradisjonelle forretningsmodell.

btn-top

Adskilt utviklingsteam

5: Er det fornuftig å la et utviklingsteam jobbe både med eksisterende IT-miljøer og innovasjoner, eller er det lurere å bygge opp separate team. – I prinsippet er begge deler mulig, men virksomheter hvor et og samme utviklingsteam jobber med begge type miljøer møter raskt ekstra utfordringer. Årsaken er at videreutvikling og problemløsning tilknyttet det gamle IT-miljøet også vil fortsette. Håndteringen av dette kommer raskt i konflikt med å gjøre ressurser tilgjengelig for innovasjonsarbeid på ny plattform.

I sin tidlige fase tilfører ny funksjonalitet lite verdi til virksomheten. Inntektene kommer først og fremst fra de tradisjonelle driftsmiljøene. – Dette betyr at innovasjon kan bli sett på som lite interessant å prioritere, advarer Sigvartsen. – Dersom ledelsen ikke er oppmerksom på dette, kan innovasjonsarbeidet stopper fullstendig opp.

Årsaken er at krefter og oppmerksomhet går til det som helt nødvendig er nødt til å pågå dette året eller kvartalet.

– Min erfaring er at selskapene med størst suksess er de som opererer med dedikerte budsjetter og team for innovasjon.

btn-top

Tenk utenfor boksen

6: Mange ledere og eiere er vant med å lage kravspesifikasjoner basert på erfaringer med eksisterende IT-miljøer og -teknologi. – Det er naturlig, ettersom det er det de har vært vant med de siste tiårene. Men for å kunne skape nye verdier i sky- eller big data-sammenheng, trenger du teknisk ekspertise, sier Sigvartsen.

Utviklere har denne type dybdekompetanse. De vet for eksempel hva som er mulig å få til med offentlig tilgjengelig data, hvordan dette kan bli kombinert med egne data og hvordan dette i neste omgang kan blir gjort om til forretningsmessige fortrinn.

– Det er særlig utviklere som kan komme opp med strålende, innovative ideer. Forklaringen er at de har teknisk kunnskap om hva som er mulig. Selskaper som makter å utnytte innovasjonskraften og forretningskompetansen i utviklingsteamene sine vil derfor i det korte bildet ta en ledende rolle i markedet, sier han.

btn-top

Ett skritt av gangen

7: Virksomheter som ønsker å flytte til skyen vet ikke riktig hvor de skal begynne.

– Start reisen ved en relativt enkel nylansering som umiddelbart gir nye fordeler og dermed bringer dere et lite stykke fremover, foreslår Sigvartsen.

Fremfor alt; ikke overfør hele organisasjonen til skyen. – Ta ett skritt av gangen, det er langt mer fornuftig. Har dere flaks, vil dere i denne prosessen komme over muligheter som virkelig kan utgjøre en forskjell for virksomheten.

For finansvirksomheter kan dette for eksempel være smartere måter å avsløre svindel på eller håndtering av budsjettutfordringer på ved hjelp av Azure sine analysemodeller.

– Skyen gir oss et bredt spekter muligheter. Så lenge dere gjennomfører små nylanseringer steg for steg og går inn for at hvert steg skal ha tydelig verdi, er min erfaring at reisen vil bli vellykket, avslutter han.

btn-top

Himmelsk utviklingstempo med Azure

Q-Free Parkering er én av etter hvert flere offentlig sky-kunder. Selskapet ligger langt fremme på utnyttelse av slike skytjenester og har gjort seg nyttige erfaringer. Én erfaring er at skytjenestene kan gi konkurransefortrinn som de ellers ville ha vært avskåret fra.

Les mer om Q-free parkerings vei inn i den offentlige skyen

btn-top

Ta kontakt! Hvordan kan din bedrift dra nytte av skytjenester?

Fyll ut feltene, vi kontakter deg fortløpende:

btn-top