Regjeringen pådriver for bruk av skytjenester

07-05-2018

Bildet er tatt av fotograf Torbjørn Tandberg

To år etter lanseringen av "Nasjonal strategi for bruk av skytenester" ønsker regjeringen å etablere en offentlig innkjøpsordning/markedsplass for skytjenester. Målet er å øke utbyttet av skytjenester i offentlig sektor. Strategi for big data og kunstig intelligens (KI) vil bli omtalt i kommende rapporter. I april 2016 lanserte Solberg-regjering ikke mindre enn nasjonen Norges strategi for bruk av skytjenester. Målet var å gi både offentlige og private aktører mer handlingsrom ved valg av IKT-løsninger.

Har strategien gitt uttelling som ønsket? For å få nærmere innblikk i dette, oppsøkte blog.basefarm.com Paul Chaffey (H), statssekretær for kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Hold deg oppdatert! Legg igjen din epost og få informasjon om nye blogginnlegg, webinarer og eventer direkte i din innboks!

“Skyløsninger brukes bredt”

Mæland etterfulgte Jan Tore Sanner (H) som lanserte strategien og som nå er kunnskaps- og integreringsminister.

– Hovedinntryket er at skytjenester brukes bredt i norsk offentlige sektor, sier statssekretær Paul Chaffey til blog.basefarm.com.

Chaffey var adm. dir. i Abelia før han ble utnevnt til statssekretær. Abelia er NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter. En rekke IT- og telekommunikasjonsvirksomehter er medlem av foreningen.

btn-top

Inngår i regjeringsplatformen

– Allerede da vi presenterte strategien var mange offentlige organisasjon i gang med skytjenester. Flere har fulgt etter. Strategien fulgte også opp det årlige Digitaliseringsrundskrivet og er med andre ord element i et målrettet arbeid, sier Chaffey. 

Rundskrivet viser tydelig regjeringens marsjordre: “Virksomheter som etablerer nye eller oppgraderer eksisterende fagsystemer eller digitale tjenester, eller endrer eller fornyer avtaler knyttet til drift, skal vurdere skytjenester på linje med andre løsninger.”

Solberg-regjeringen er dannet av Høyre (H), Fremskrittspartiet (FrP) og Venstre (V). De har samlet seg om Jeløya-plattformen hvor det tydelig fremgår at regjeringen vil “etablere en sentral markedsplass for skytjenester”.

– Så sent som 13. april 2018 arrangerte vi et dialogmøte med leverandører om etablering av en offentlig innkjøpsordning/markedsplass for skytjenester, forteller Chaffey.

btn-top

Motivere gjennom markedsplass

– Mulighetene er store. Derfor ønsker vi å skape en sentral markedsplass hvor en funksjon for eksempel kan være at leverandører blir forhåndsgodkjent. Vi etablerer ikke en slik markedsplass uten videre, men søker innspill fra bransjen. Dialogkonferansen var en lyttepost hvor jeg for øvrig så Basefarm på deltakerlisten.

Tidligere i år fremla regjeringen at den vil presentere en stortingsmelding på innovasjon i offentlig sektor, også dette nedfelt i Jeløya-plattformen.

btn-top

Muligheter innen big data og KI

– Vi har gitt eksplisitt uttrykk for at kunstig intelligens og big data skal følges opp. Disse teknologiene skaper mange muligheter for offentlig sektor, men reiser også etiske og politiske problemstillinger som vi må forholde oss til, sier han.

Denne måneden fremla Samferdselsdepartementet Strategi for tilgjengeliggjøring av offentlige data – samferdselssektoren. Strategidokumentet viser regjerings dedikasjon til utnyttelse av big data. Av sammendraget fremgår det at ”Data er ”drivstoffet” i den digitale økonomien og i den stadig mer digitaliserte transportsektoren”.

Med sin bakgrunn fra Abelia snakker Chaffey med stor innsikt om skytjenester, big data, maskinlæring og kunstig intelligens. Statssekretæren har stor tro på at IT-medarbeidere i offentlig sektor er godt informert om de nye, teknologiske mulighetene.

For eksempel trekker han frem at 119 norske kommuner er i ulike fusjonsprosesser. I forbindelse med vil kommunene revurdere ulike modeller for tjenesteyting til innbyggerne og underliggende IT-løsninger for dette.

– Det er mitt klare inntrykk at kommunene har skytjenester på dagsorden.

btn-top

Toppledelsen trenger innsikt

Innovasjon i offentlig sektor var på dagsorden også under årets topplederkonferanse for staten.

– Inntrykket mitt er at toppledelsen godt kjenner til paradigmeskiftet som følger av skyen, big data og KI. Tross alt, det er ledelsen som starter nye IT-utviklingsprosjekter og følgelig må de ha denne type innsikt, sier Chaffey.

btn-top

Ønsker du mer informasjon om skytjenester og Big Data?

Fyll ut feltene, riktig avdeling vil kontakte deg fortløpende.

btn-top