Nettskyen – besparende og trygg

21-08-2015
Enkel utrulling av programmer til alle brukere, tilgjengelighet og besparelser. Fordelene med nettskyen er mange!

I 2013 sa 66 % av de spurte i en undersøkelse om besparelser ved bruk av skytjenester at selskapet sparte penger. Spørreundersøkelsen ble gjennomført av Rackspace. Like interessant er at disse besparelsene igjen ble investert i produktutvikling og innovasjon. Bruken av skytjenester frigjør kapital, som kan være med å styrke selskapets konkurransekraft og overlevelsesevne. Dette er minst like viktig i 2015 som i 2013.

Andre studier slår fast at skytjenestene reduserer kostnadene forbundet med å starte nye bedrifter, og således kan være med på få fart på den økonomiske veksten mange land så sårt trenger i dag. Behovet for tunge startinvesteringer i programvare og utstyr er langt mindre enn tidligere. Kanskje kan man strekke seg så langt som å si at skytjenestene til en viss grad kan virke frigjørende på entreprenørånden hos mennesker som ellers ikke ville ha turt å ta steget.

Reguleringer og lover
Verden er i stadig forandring, og få elementer av den endrer seg like raskt som informasjonsteknologien og måten vi kommuniserer på. Den raske endringen har også medført at lovverk og regulering i mange tilfeller henger langt etter. Samtidig regulerer man ofte sektor for sektor. Tilbydere av tjenester må for eksempel forholde seg til lover og regler innen helsesektoren og personvernlovgivning om de skal kunne tilby tjenester til aktører innen det norske helsevesenet. Et advokatkontor vil ha andre krav til personvern og sikkerhet enn noen som for eksempel kun driver en kiosk.

Selskaper som har sine servere i Norge, må forholde seg til norsk lov, også når det gjelder trygg og forsvarlig lagring av data. For deg som kunde, er dette selvsagt godt nytt. EU har også et felles lovverk på dette. I land utenfor EU er det et virvar av lover om hvem som egentlig eier dine data. Eier du dem selv om de ligger på en server i Russland? Det er kompliserte juridiske problemstillinger, som bør være en del av din «due diligence» før du tar en beslutning.

Er det trygt da?
Cloud Security Alliance utpekte i 2013 datainnbrudd som den største risikoen med skytjenester generelt. Samtidig er det også den best kjente. Som en følge av denne trusselen, var nummer to på listen over farer tap av data. Datasikkerhet er den største utfordringen for skytjenester.

Selskapene som tilbyr skytjenester arbeider kontinuerlig med å forbedre sikkerheten og overvåke systemene. Nok en gang må du stille deg spørsmålet hva ditt behov er. Det finnes hybridløsninger som tillater datalagring i lukkede systemer som fysisk ligger hos kunden, men som samtidig gir de fordelene skytjenestene gir. Sikkerhetsaspektet er noe man bør ta hensyn til ved valg av leverandør og type tjenester.

Kort oppsummert kan man slå fast at skytjeneste har gitt store besparelser for næringslivet, penger som igjen kan investeres i å bygge konkurransekraft, mens det fremdeles er et visst etterslep innen lover og reguleringer.

Jan Aril Sigvartsen, Head of Consultants, Basefarm 

Meld interesse for Cloud Workshop

Jan Aril Sigvartsen, Cloud Consultant Manager, Basefarm


Nå tilbyr vi også Cloud Advisory Workshop som passer uansett hvor du er i skymodningsprosessen. Her vil våre eksperter anbefale en strategi basert på deres nåværende situasjon i tillegg til deres visjon og fremtidige mål.​Å dra nytte av en skybasert forretningsmodell kan beskytte bedriftens nåværende teknologiinvesteringer samtidig som innovasjon, drift, time-to-market og konkurransefortrinn forbedres.

Basefarm Cloud Advisory tilbyr spesialiserte Cloud Workshops for å peke deg i riktig retning, redusere risiko og dra nytte av fordelene. Vi vil evaluere din nåværende situasjon i tillegg til å se på nye muligheter sammen med deg.

Meld interesse her:
Skriv gjerne litt om hvordan dere ligger an, så vil våre sky-eksperter kontakte deg fortløpende.

btn-top

Ønsker du mer informasjon om skytjenester?

Vil du vite mer om nettskyens mange fordeler? Ta kontakt med Jan Aril Sigvartsen, Head of Consultants, Basefarm!

btn-top