Multisourcing-strategi

22-12-2016

Fem tydelige forventninger bak multisourcingstrategien

Basefarm diskuterer ofte bransjetrender og reflekterer over hvordan disse påvirker oss og våre kunder. Multisourcingtrenden kom nylig opp til diskusjon og hvordan denne forandrer måten nordiske selskaper jobber på, og ikke minst kravene til oss som driftsleverandør. Nedenfor vil du se at diskusjonene munnet ut i fem tydelige forventninger fra selskaper som enten har en multisourcingstrategi eller som vurderer å teste det:

1. Forventningen om at selskapet skal ha en effektiv IT-avdeling, både et utviklings- og et kompetanseperspektiv. Vi ser det både hos selskaper som har et stort eget driv for å utvikle nye digitale tjenester, men også hos selskaper som må fokusere sine ressurser på å konkurrere om kunder eller for å følge med på egne kostnader.

2. Forventningen om at selskapet skal ha en optimal IT-drift, uavhengig av om det handler om arbeidsplasser eller virksomhetskritiske applikasjoner. For å lykkes med ambisjonen om å levere den beste kundeopplevelsen så må alle deler i kjeden være ”best-of-breed”. Det betyr at man vil håndplukke hver leverandør til der man mener denne er best egnet. Få tilgang til spisskompetansen, samt at IT-driften er tilpasset i forhold til ulike behov.

3. Forventningen om økt proaktivitet innen det respektive outsourcede området. For å ikke miste konkurransekraft må selskapene dra nytte av ny teknikk. Selskaper etterspør mer proaktivitet og høyere teknisk kompetanse hos leverandørene. Med en helhetsleverandør har ofte pris og stabil drift vært fokuset i forhandlingene. Men med den strategien opplever mange selskaper at proaktivitet savnes i hele eller deler av driften.

4. Forventningen om tettere samarbeid og partnerskap. Flere og flere selskaper ser sourcing leverandøren som en forlengning av sitt eget selskap, og vil virkelig dra nytte av relasjonen med et ”best-of-breed”-selskap. Det fører til en annen måte å jobbe på der mer kommunikasjon og økt åpenhet er en forutsetning mellom selskapene, både under oppstart og under driften. Vi opplever at man ikke bare vil ha en leverandør, men snarere en partner. Kunder vil gjerne ha navngitte personer med kompetanse, som har den daglige dialogen med kunden for å være sikre på at de blir prioritert. For å være en driftspartner forventes det ofte at man må sitte hos selskapet for å få et dypere innsyn i selskapets virksomhet og prioriteringer blir mer og mer vanlig. Det gjør at driftspartneren med sin spisskompetanse kan komme med riktige anbefalinger ut i fra erfaring, den siste tekniske utvikling og selskapets drift.

5. Forventninger om support 24/7/365 for sikkerhet og tilgjengelighet. Flere og flere applikasjoner blir virksomhetskritiske, både for selskapet i seg selv og deres kunder. Det stilles krav om høy sikkerhet og tilgjengelighet 24/7/365. Det betyr at selskapet må sørge for at det finnes support for driften i samme utstrekning. Å ha en egen 24/7/365 support for eksempelvis virksomhetskritiske applikasjoner er ofte kostnads- og ressurskrevende, men risikerer blant annet å ta fokus fra kjernevirksomheten. Derfor blir det vanligere for et selskap å outsource deler av eller hele driftssupporten som en del av multisourcing forhandling.

Selskapenes fem forventninger krever andre måter å jobbe på

Basefarm fokuserer på virksomhetskritisk applikasjonsdrift, og våger å påstå at vi er blant verdens beste på virksomhetskritisk applikasjonsdrift – ”best of breed”. Med vår spesialisering blir vi en naturlig del av et selskaps multisourcingsopplegg. Med vår gedigne kunnskap om både teknikk og sikkerhet, samt gjennom vårt nære samarbeid med kunde, kan vi både svare på og finne gode løsninger.

Det ”tvinger” frem bedre digitaliseringsstrategier. Det har gitt oss lang erfaring og vi vet hva som kreves for å lykkes for å skape riktig måte å jobbe på – for kontinuerlig samarbeid og kompetansedeling. Minst like viktig er et naturlig samarbeid med selskapets andre driftsleverandører. Å forstå hvordan en multisourcingsstrategi stiller krav til selskapets arkitektur, koordinering og kunnskap om hvordan applikasjoner virker sammen.

btn-top

Hva krever du av dine multisourcingpartnere?

Hvordan ser ditt selskaps forventninger ut? Vi tar gjerne en prat og diskuterer dette nærmere.

btn-top