IT-drift ingen propp i innovasjons- og utviklingsløpet

15-08-2017

Hva skjer med innovasjonstakten når drift ikke lenger behøver være en propp i utviklingsløpet?

Spørsmålet tar utgangspunkt i en hverdag som mange kjenner seg igjen i: Vi trenger rask og kontinuerlig programvareutvikling for å beholde eller ta igjen forspranget til konkurrenter, møte kundenes behov, fikse på feil og gjøre forbedringer.

Ut av utviklingsarbeidet kommer ny kode som skal settes i produksjon av driftsavdelingen. Dette tar tid.

Hvor mange dager og uker det tar, varierer naturligvis fra bedrift til bedrift. Men, det som mange opplever er uansett følgende: Det tar for lang tid. Hadde det tatt kortere tid, ville det vært mulig å øke oppdateringsfrekvensen.

Tenk om koden kunne gå rett fra utvikling til drift! Vel, det er faktisk mulig. Les videre om hvordan.

Hold deg oppdatert! Legg igjen din epost og få informasjon om nye blogginnlegg, webinarer og eventer direkte i din innboks!

Slik fungerer det i dag

Først litt bakgrunn.

Den nye koden kan fungere flott i miljøet til utviklerne. Men, når den skal settes i drift, kan det stoppe opp. Årsakene kan være flere. Kanskje er det sikkerhetshuller, kanskje har den mangler, kanskje fungerer den ikke i driftsmiljøet osv.

Uansett årsak blir koden sendt tilbake til utviklerne for forbedringer. Dette er ikke særlig populært hos noen. Utviklere opplever det som lite meningsfullt å bruke tid på å jobbe med noe som de opplevde som ferdig fra deres hånd. Kunden eller arbeidsgiveren deres ønsker også å bruke ressursene deres på å skape noe nytt fremfor å fortsette å jobbe med noe som skulle være ferdig.

Driftsavdelingen blir sett på som en ”propp i systemet”. All den tid avdelingen faktisk har ansvaret for at systemene fungerer trygt og sikkert, oppleves det naturligvis som urettferdig. Problemet ligger ikke der.

Men, uansett påløper mye utviklingstid og –kostnader i sirkelen med sending og retur av kode frem og tilbake inntil den fungerer. 

btn-top

100 oppdateringer om dagen

I løpet av de mange fintech-konferansene våren 2017 snappet vi opp en spådom om at fintech-aktører kanskje ville implementere ny kode så mange som 100 ganger i løpet av én enkelt dag.

Det er faktisk fullt mulig, men ikke med et tradisjonelt utviklingsløp og tradisjonell programvarearkitektur.

Går vi riktig langt tilbake i program-strukturer, besto ett dataprogram av ett sett kode i en monolitt. Fortsatt finns slike systemer i drift.

LES MER: Basefarm til Digi.no ”tiden for komplekse IT-monolitter kan være over”

Litt videre i utviklingen er monolitten splittet opp i mindre komponenter. Komponentene blir oppdatert med nye kode og så settes hele den oppdaterte komponenten i drift. Mange slike systemer er i bruk i dag. 

btn-top

DevOps

DevOps (DEVeloper and OPerationS) er den nye måten å bygge programvare på. Metoden handler om en strømlinjeformet måte – både teknisk og samarbeidsmessig/kulturelt – å bringe koden gjennom livsløpet: utforming, utvikling/programmering, test, distribusjon/drift og vedlikehold.

Et DevOps-løp er dessuten smidig og ikke serielt. I serielle utviklingsløp må én fase avsluttes før neste kan påbegynnes. I DevOps-løpet kan imidlertid flere kodesett gå parallelt og i ulike faser samtidig. Dermed kan utviklingstakten økes betraktelig – gjerne opp til 100 oppdateringer om dagen eller mer. 

Les mer om Basefarm DevOps Hotel - Microservices, Docker Containere, Kubernetes plattform m.m.

btn-top

Felles plattform

Kjernen i DevOps er én felles, teknologisk plattform (ofte basert på microservices og containere, men ikke nødvendigvis) for alle fasene. Dette til forskjell fra situasjonen i dag hos mange, hvor miljøet til utviklerne kan være forskjellig fra driftsmiljøet. Utviklerne kan oppleve at koden fungerer utmerket i deres miljø, men så er det forskjeller i test- eller driftsmiljø som gjør at koden må i retur. Mange utviklere skulle gjerne selv sette kode i drift, men blir stoppet av IT-naturlige årsaker som for eksempel har å gjøre med kompetanse og tilgang til datasystemer og persondata.

Med DevOps jobber drift og utvikling i samme miljø. Gjennom dette elimineres mange feilkilder, samtidig som teknologien skaper rom for høy grad av automatisering. Også dette kan legges opp på forskjellige måter. I noen oppsett kan utviklerne ta koden hele veien fra idé til drift uten å involvere driftsavdelingen. Dette reduserer bruk av tid og ressurser både for utvikling og drift. Det blir mulig å gjøre ting raskere og rimeligere.

btn-top

Innovasjonstakten?

Hva gjør så dette med innovasjonstakten?

Basefarm samarbeider med Red Hat om OpenShift as a Service som gjør DevOps tilgjengelig for alle, uten at de selv må legge opp og vedlikeholde selve DevOps-plattformen.

Da vi lanserte dette samarbeidet på vår TechMeetup 20. april 2017 (herfra kan du laste ned foredragene, se video og sette deg enda mer inn i sakene), fortalte Red Hat om en stor, skandinavisk bank som ved hjelp teknologien av hadde redusert driftssetting av ny kode fra 10 uker til 20 minutter.

Hvilken bank? Det fikk vi ikke vite. Men, vi fikk høre nytt om Volvo som leverer personbiler over hele verden. Det er lenge siden kundene måtte vente ett helt år frem til lansering av neste årsmodell og tilleggsmuligheter. Nå kommer forbedringer og nytt utstyr langt oftere. Dessuten kommer dette i forskjellige varianter for ulike markeder. Ved å legge IT-løsningene i skyen og innføre DevOps med Red Hats OpenShift-teknologi, kan Volvo nå oppdatere netthandelsløsninger og presentasjoner fortløpende med de nye valgmulighetene.

At det også går DevOps-veien i finansbransjen er det lite tvil om.

btn-top

Den går opp!

Uansett så er svaret på spørsmålet denne artikkelen er bygget opp rundt, at innovasjonstakten kan gå betraktelig opp når utviklingsprosessen er strømlinjeformet og hvor drift ikke lenger oppleves som en propp i systemet.

Lese mer?

Verdipapirsentralen moderniserer med OpenShift
Reiseindustrigiganten Amadeus vil styrke reiseopplevelsen ved hjelp av OpenShift.

btn-top

Ønsker du mer informasjon om OpenShift as a Service?

Ønsker du mer informasjon om OpenShift as a Service? Ta kontakt med en av våre spesialister!

btn-top