Hvor høyt er ditt innovasjonstempo?

12-10-2016

På det siste World Economic-forumet i Davos snakket man mye om bransjens digitale transformasjon. Noe som fikk blant annet Jakob Wallenberg til å uttale seg bekymringsfullt i Dagens Industri om at den svenske industrien risikerer å bli liggende etter – altså å gå glipp av omstillingen. I den moderne teknikken er det ikke lenger fiskens størrelse som avgjør, det er hastigheten. Det tok Uber mindre enn 4 år å bli størst. The Yellow Cab er forbikjørt, og deres sjåfører rapporterer om 30-40% færre kjøreturer.

Fast fish 1 – Slow fish 0

NYC: 14,088 registrerte Uber biler sammenlignet med 13,587 yellow cabs

Airbnb ble grunnlagt på slutten av 2008 av Brian, Joe og Nathan. På bare 7 år nådde de 60 millioner kunder og et resultat på linje med Hilton-kjeden (grunnlagt i 1919) – uten å eie noen eiendom.

Fast fish 2 – Slow fish 0

Hilton: "Vi er ikke redde for Airbnb"

I 2010 ble Skype den største internasjonale operatøren, med 54 milliarder minutter internasjonal samtaletrafikk. Deres ekspansjon ligger stadig rundt 50-60 %, mens markedet for internasjonal samtaletrafikk bare vokser med 8-10 %. Skype eier ikke noen infrastruktur i det hele tatt.

Fast fish 3 – Slow fish 0

China Mobile’s styreformann: "Skype is a Bigger Threat Than Rival Carriers"

Listen over raske fisker som spiser de langsomme kan gjøres lang: Den høyst verdsatte butikken har ikke noe inventar (Alibaba), den største programvareleverandøren skriver ikke programmene (Apple & Google). Det som kjennetegner raske fisker er at de har høyt innovasjonstempo. Det som kjennetegner store fisker er at de ikke har det. Når HPEs VD Meg Whitman nylig sa at ”The future belongs to the fast” tenkte jeg på en av mine kunders IT-mål om å drepe dragen. Å kvitte seg med avhengigheten av gammel teknikk til fordel for å kunne øke farten."

De raske fiskene er agile og har en holdning om å ”Fail Fast, Fail Often”. Man sier at Thomas Edison mislyktes 10.000 ganger. Det stemmer ikke, han hadde bare en lang QA-prosess før han fikk et produksjonsklart produkt. Dessverre er ofte driftsanskaffelsene bare krav. Men driftsavtalene må kanskje først og fremst hjelpe deg til å bli en rask fisk.

ITIL vs. DevOps vs. Agil vs. Cloud vs. Automation vs. Kaos vs. SLA vs …

Vil du høre mer om hvordan vi kan bidra med økt innovasjonstakt?

Per Strömqvist er Presale hos Basefarm og kan svare deg på dine spørsmål, les mer om ham her.

btn-top