Hva KI og maskinlæring er og hvordan dette kan knyttes til IoT

02-05-2018

Vi kan utnytte nye muligheter bedre når vi forstår hva ulike teknologier innebærer og hvordan de spiller sammen med andre. Her kan du lese hva kunstig intelligens, maskinlæring og IoT er – og hvordan disse teknologiene henger sammen med IoT og big data.

I Basefarm jobber vi med disse begrepene hele tiden. Noe vi legger merke til, er at mange setter likhetstegn ved kunstig intelligens (KI) og maskinlæring. Vi ser også flere ulike beskrivelser av hva som er hva og at dette også forandrer seg over tid. Så hvis du velger å gå inn i denne materien, er du best tjent med å studere så ferske kilder som mulig!

Vi forsøker oss likevel med en begrepsavklaring.

Hold deg oppdatert! Legg igjen din epost og få informasjon om nye blogginnlegg, webinarer og eventer direkte i din innboks!

Human og kunstig intelligens

Heldigvis får vi hjelp av begrepene selv. Vi mennesker har intelligens. Inn tar vi sanseinntrykk – data – fra forskjellige sensorer som hud, øyne, ører, munn og nese. Gjennom livet er hjernen vår programmert til en intelligens som vi bruker til problemløsning med påfølgende handlinger.

Kunstig intelligens er parallellen til vår egen intelligens. En eller flere programmerte datamaskiner behandler innsamlede data, treffer beslutninger og utfører handlinger.

btn-top

Spesifikk og generell intelligens

Akkurat som for mennesker kan intelligensen variere. Maskiner med smal, kunstig intelligens kan gjennomføre helt spesifikke prosesser og ingenting annet, for eksempel gjenkjenne en hest på et bilde. Maskiner med generell kunstig intelligens kan gjøre mer som den menneskelige hjerne med problemløsning basert på ulike inputs med påfølgende handlinger.

Noen definerer at den øvre grensen for generell, kunstig intelligens er å kunne operere på samme nivå som den menneskelige hjerne. Steget over dette er kunstig superintelligens som mer enn matcher mennesket. Det kan gi lovende, skremmende eller kanskje til med litt komiske utsikter som i det triste tilfellet med roboten Marvin i Hitchaikers Guide to the Galaxy som sliter med depresjoner.

Men, tilbake til vår virkelige verden og det neste begrepet: Maskinlæring.

Igjen hjelper begrepet oss. Det handler om maskiner som lærer. Begrepet er nært sammenvevd med KI. Slik mennesket lærer av nye inputs, gjør maskiner det samme – og kan fortrinnsvis treffe bedre beslutninger. En ferdig programmert KI vil gjøre det samme om og om igjen. En kunstig intelligens med maskinlæring får større grunnlag for problemløsning og utvikler seg. På denne måten kan maskinlæring bli sett på som en del av KI.

btn-top

KI- og IoT-samarbeidet

Men, et viktig spørsmål gjenstår: Hva kan KI bli brukt til?

HAL 9000 i filmklassikeren 2001 En romodyssé lærte å synge under opplæringen sin, kunne styre romskip, lese på leppene via videokamera og hente data fra ulike sensorer, holde på hemmeligheter og gi beskjeder via stemme/høyttalere, skjermer og andre vis.

Kunstig intelligens kan på samme måte samle data fra sensorer. I hverdagen kommer mange av dem fra Internet of Things (IoT). KI kan sende informasjon og kommandoer i retur til IoT-nettverk. På denne måten er KI og IoT nært sammenvevd slik hjerne og kropp er, en kombinasjon mange mener at kan skape grunnlag for en enda dypere læringsform enn hva som ligger i maskinlæring alene.

KI og maskinlæring representerer forskjellige prosesser og trenger dermed åpenbart ulik programvare og maskinvare. Maskinlæring trenger infrastrukturer som både kan samle og prosessere big data-innsjøer. Dette krever stor prosessorkraft og lagringskapasitet. KI trenger rikelig tilgang på prosessorkraft og internminne.

Arbeidsmengden varierer over tid. For å kunne bygge skalerbare KI-løsninger vil du derfor ha behov for en fleksibel infrastruktur som er tilrettelagt for vekst.

Med vår brede erfaring i å bygge og drifte virksomhetskritiske applikasjoner, er vi i Basefarm en ideell partner for planlegging, oppsett og sikker drift av meget skalerbare infrastrukturer. Et annet viktig forhold, er at den fysisk avstanden mellom IoT og KI ikke må være for stor fordi kommunikasjonen må skje lynraskt. Med nærhet til våre egne datasentre og partnerskap med store, offentlige skyleverandører er Basefarm i têtsjiktet i forhold til å håndtere denne type «edge computing». Gjennom dette kan du fortløpende få mest mulig ut av moderne AI og maskinlæringsteknologi.

btn-top

Ønsker du mer informasjon om Big Data og KI?

LES MER HER, eller fyll ut feltene, så vil våre eksperter kontakte deg fortløpende:

btn-top