Hva er DevOps? – En definisjon

09-05-2018

DevOps er blitt selve valget for virksomheter som vil optimalisere agile/smidige prosesser. Selv om mange bruker DevOps allerede, kan det være vanskelig å få grep om hva konseptet går ut på, hvordan det fungerer i praksis og hvor bred innføringen kan være. Les videre – vi forklarer alt i dette blogginnlegget!

DevOps er en felles tilnærming for organisasjonsmessige og prosessmessige forbedringer, som som understreker behovet for samarbeid mellom team for utvikling (Development/Dev) og drift (Operations/Ops).

Begrepet DevOps ble første gang brukt på en konferanse i Belgia tilbake i 2009. Det ble initialt brukt for å identifisere nye metoder som kunne få fart på smidige prosesser. Siden har DevOps blitt blant de mer omtalte konseptene innenfor effektiv arbeidsmetodikk. Mange større virksomheter har tilrettelagt sin egen DevOps-strategi.

Hva er målet med DevOps?

Ved å bruke standardiserte prosesser og verktøy på tvers av ulike deler av organisasjonen – og ved å vurdere utfordringer på samme måte – bidrar DevOps til å fasilitere mer effektive og hensiktsmessige måter for samarbeid mellom utvikling, systemadministrasjon og kvalitetssikring.

DevOps er et konsept hvor organisasjonskulturen spiller en sentral rolle – konseptet går langt utover bare optimalisering og hastighetsøkning tilknyttet enkeltprosesser. 

btn-top

Hvordan fungerer DevOps?

Det tar tid å endre en organisasjonskultur– men å skifte til denne nye tankemåten fører til signifikante og langvarige fordeler. I henhold til DevOps pioneer John Willis, er etableringn av en slik kultur avhengig av fem prinsipper, basert på mottoet «Keep C.A.L.M.S and carry on»:

  • Culture (Kultur) beskriver etableringen av et trygt miljø for innovasjon og produktivitet. For å skape et slikt miljø må selskapet bryte gensene mellom de ulike avdelingene i bedriften - dagene med utviklere (dev) på en side og driftsfolk (ops) på den andre, hvor begge følger sine egne mål, tilhører historien.
  • Automation (Automasjon) refererer til troen om at optimalisering avhenger av automatisering. Automatiseringsprosesser skaper konsistens, sparer tid og forhindrer feil.
  • Lean betyr å nå ønskede resultat samtidig som man unngår unødvendig tidsbruk. Prosessoptimalisering må ses helhetlig, og gjennomsiktighet er viktig for å oppnå denne visjonen.
  • Measurement (måling) refererer til de konsekvente vurderingskriteriene som et selskap må sette opp. Disse kriteriene vil gjøre det mulig for bedrifter å kontinuerlig bedre sine prosesser.
  • Sharing (deling) er grunnlaget for to-veis kommunikasjon. Det refererer til ønsket om å dele kunnskap, lære fra hverandre og proaktivt dele informasjon. 
btn-top

Hva er fordelene med DevOps?

DevOps er et holistisk konsept for systematisk tenkning. Konseptet åpner ikke bare for optimalisering av prosesser i en organisasjon, men legger også til rette for innsikt og forståelse på tvers av arbeidsoppgaver. Virksomhetens medarbeidere spiller en viktig rolle i denne filosofien.

DevOps inkluderer tilbakemeldings-rutiner for å øke hastigheten i informasjonsdeling og tilbakemeldinger mellom team. Konseptet trigger en kultur med rom for kontinuerlig prøving og feiling. Gjennom dette kan rutinene for tilbakemeldinger bli forbedret og virksomheten kan reagerer mye raskere, også dersom noe går galt.

Fremgangsmåten fører til høyere lanseringsfrekvens med høyere kvalitet på resultatet, samt bedre intern kommunikasjon og relasjoner mellom medarbeidere.

btn-top

OpenShift as a Service fra Basefarm

Basefarms OpenShift as a Service-løsning lar deg raskt og effektivt utvikle, drifte og skalere applikasjoner i skybaserte miljøer. Den komplette, integrerte og hybride plattformen som en tjeneste (Paas) er et resultat av et partnerskap mellom Basefarm og Red Hat.

Les mer om OpenShift as a service fra Basefarm

btn-top

Vil du snakke med en av Basefarms OpenShift eksperter?

btn-top