Automatisert arbeidsflyt for høyere innovasjonstempo

23-04-2018

For å få opp innovasjonshastigheten må man være villig til å prøve ut nye konsepter raskere enn før. Men, dette medfører et helt nytt tankesett og mer moderne utviklingsmetoder enn de fleste virksomheter er vant med i dag.

 

– Optimalt sett vil dere helst kunne ønske å forvandle en ide til en app-prototype for uttesting på en kundegruppe relativt raskt, sier Stefan Månsby, Senior Director of Product Management & Big Data i Basefarm. – På denne måten kan dere få hurtig tilbakemelding fra kundene, følge med på brukeratferd og kontinuerlig rulle ut endringer og forbedringer.


 

Problemet er imidlertid at IT-avdelingen vanligvis jobber løsrevet fra forretningsdriften i virksomheter flest. Forklaringen er at IT først og fremst er en støttefunksjon. – Ta for eksempel ITIL-prosesser. Disse tar først og fremst sikte på å garantere et stabilt, høykvalitets driftsmiljø til en lavest mulig kostnad. Å være innovativ og eksperimentere med nye løsninger passer ikke inn i dette bildet i det hele tatt.

Hold deg oppdatert! Legg igjen din epost og få informasjon om nye blogginnlegg, webinarer og eventer direkte i din innboks!

Utvikling og sømløs administrasjon

Med andre ord er det ikke tilstrekkelig at kun utvikling av nye applikasjoner pågår raskt og mer fleksibelt. Også den operasjonelle effektiviteten må bli styrket.

– Derfor er det hensiktsmessig for både administratorer og utviklere å samarbeide i DevOps-team hvor de har felles arbeidsflyt.

Gjennom dette kan alt utviklere skaper raskt og effektivt administreres.

– Ofte stopper prosessene opp før de har kommet skikkelig i gang, rett og slett fordi det er for mange hindre å overkomme. Men, like fullt er dere nødt til å kunne prøve ut nye ting. Dere ønsker for eksempel ikke å måtte vente på ledig serverkapasitet i ukevis. Og skulle noe gå galt, vil dere ønske å kunne avslutte arbeidet umiddelbart uten for store konsekvenser. For eksempel ønsker dere ikke å bli sittende med kostbare, overflødige servere. Bedre er det om alt bare kan forsvinne, slik at dere kan prøve noe nytt i stedet.

btn-top

Automatisering av arbeidsflyt

Arbeidsflyten bør bli automatisert fordi det er for arbeidskrevende å håndtere store sjekklister manuelt. Open source/åpen kildekode-plattformen OpenShift er utviklet spesielt for å sette opp og jobbe med arbeidsflyt.

– Takket være OpenShift kan utviklere konsentrere seg fullt ut om funksjonalitet og programmering, uten å måtte tenke på maskinvare, operativsystem og skymiljøet hvor applikasjonen snart skal bli driftet, fortsetter Månsby.

Teknologi som Docker og Kubernetes blir brukt i OpenShift for lage en pakke med alt nødvendig for å kjøre en applikasjon i en spesifikk infrastruktur. – Administratorer kan enkelt rulle ut slike pakker og ha trygghet for at riktige moduler for prosesser som overvåking, logging, revisjon og kostnadsfordeling automatisk blir inkludert.

btn-top

Orkestrering

Et aspekt ved arbeidsflyt er automatisk verifisering av om alle modulene som til sammen utgjør en applikasjon, kan virke godt sammen - også ved endringer.

– Moderne programvareutvikling bruker såkalte ”microservices”. Dette er små enheter med funksjonalitet som du kan legge til, tilpasse og fjerne raskt og enkelt uten at det påvirker den øvrige funksjonaliteten.

En applikasjon kan lett bestå av hundrevis av microservices som kommuniserer gjennom API-er.

– Dette skaper mange tusen integrasjons-sjekkpunkter. Alle må bli grundig kontrollert ved hver anledning. Dette medfører en så komplisert og arbeidsintensiv orkestrering at den er umulig å gjøre den manuelt. OpenShift ivaretar imidlertid denne tunge jobben. Det er også mulig å visualisere tilknytningene mellom alle de ulike komponentene.

Med OpenShift kan virksomheter dessuten sikre seg fortsatt compliance/samsvar med ulike krav og regelverk og dermed være optimalt forberedt for systemrevisjoner.

– Med plattformen kan dere utføre nødvendige kontroller og generere rapporter dere har behov for. Koden er pakket og levert med sjekksummer på en slik måte at det garantert er umulig å fikle med programvaren.

– Dere kan alltid være 100 prosent sikre på at korrekt kode er i produksjon og at ingen har klusset med noe underveis, sier Månsby.

btn-top

Tilknytning og tilpasning

OpenShift løfter en tung bør fra utviklernes skuldre gjennom et omfattende rammeverk for oppsett og bruk av arbeidsflyt på en kostnadseffektiv måte. Månsby tar imidlertid forbehold om at plattformen ikke innebærer noen fiks ferdig mirakelkur som løser alle problemer.

– OpenShift byr på en stor mengde funksjonaliteter, forklarer han. – Normalt trenger du bare deler av dette. Det vil være til stor nytte å involvere en samarbeidspartner som kan hjelpe dere med best mulig utnyttelse av plattformen. Dere kan naturligvis forsøke å finne ut av alt selv, men det tar mye tid og innebærer fare for at bruken av plattformen ikke blir optimal. Ingen grunn til å finne opp kruttet på nytt!

Man bør også undersøke hvordan OpenShift og arbeidsflyten best kan tilpasses organisasjonen. For å få størst mulig utbytte av OpenShift vil det dessuten være behov for tilpasning av eksisterende arbeidsflyt.

– Det hele starter med å erkjenne behovet for digital transformasjon. Målet er å kutte ned på tiden - ”time to market” det tar å lansere nye applikasjoner og funksjonalitet, øke innovasjonstempoet, akselerere tempoet i applikasjonsutvikling og forbedre driftseffektiviteten. Dette er umulig å oppnå dersom dere fortsetter på samme måte som dere alltid har gjort, sier Månsby.

btn-top

Vil du lære mer om OpenShift?

OpenShift as a Service fra Basefarm

Basefarms OpenShift as a Service-løsning lar deg raskt og effektivt utvikle, drifte og skalere applikasjoner i skybaserte miljøer. 

Blogg: OpenShift as a Service git kortere "time-to-market" 

I den digitale transformasjonens tidsalder trenger du gode verktøy for å holde konkurrentene på armlengdes avstand.

Ta kontakt med våre OpenShift eksperter ved å fylle ut feltene under:

btn-top