Innovasjon må ikke være revolusjon

11-03-2015

Innovasjon er hardt og morsomt arbeid

Når temaet er innovasjon, tar det ikke lang tid før et kor av meningsberettigede forteller deg at det eneste som gjelder er «disrupt or be disrupted» og «alt du lærte på skolen er feil». Jeg kan forsikre leserne om ingen av delene er helt riktig.

Jeg har hatt anledning til å boltre meg litt i innovasjons-snakk den siste måneden. Først i forbindelse med Oslo Innovation Week, der jeg deltok på noen arrangementer. Deretter i forbindelse med Gasellekonferansen hvor Basefarm var invitert til å fortelle om vår egen reise fra etableringen i 2000 frem til i dag. Vi har selv vært en Gasellebedrift 5 ganger og vet mye om både oppturer og nedturer i en ekspansjonsfase.

Samtidig med disse arrangementene har både Regjeringen og Innovasjon Norge fokusert på innovasjon som en vei til vekst for Norge i fremtiden. Regjeringen vil at Norge skal bli Europas mest innovative land og har bevilget 100 millioner kroner til gründer- og omstillingstiltak. Innovasjon Norge, som er en del av virkemiddelapparatet, er en av kanalene der midlene skal distribueres.

Foredragene og samtalene om innovasjon de siste ukene, og ikke minst refleksjon rundt Basefarms egen utvikling, har fått meg til å tenke at vi ikke må gjøre dette for komplisert. Offentlige støtteordninger og et lov- og regelverk som ikke tar knekken på bedrifter i en tidlig fase, er fint og viktig! Det samme er ambisjoner om «digital innovasjon», der målet er å endre verdikjeder, og ikke bare effektivisere de eksisterende.

For å ta en nokså god analogi med et historisk sus: Fram til 1980-tallet var de aller fleste klokker analoge, og mekanisk drevet av en fjær som satte en serie med tannhjul gang. Jo bedre presisjon på tannhjulene, jo bedre klokke. Så kom de digitale klokkene, og det var ikke lenger så viktig å kunne optimalisere fjærmekanismer og tannhjul.

Men all innovasjon handler ikke om å revolusjonere. Det meste av fremskritt dreier seg om inkrementelle forbedringer, - eller evolusjon, om man vil, ikke ulikt det som skjer i naturen.

«Geniale løsninger» er ofte resultatet av kunnskap om hva som ikke funker godt nok i virkeligheten, og en god del prøving og feiling for å finne det helt optimale. Nøkkelen til suksess er oftere hardt arbeid og en strukturert tilnærming til vekst, mer enn geniale ideer. Og et marked som vil betale, selvfølgelig.

Denne formen for innovasjon, det stadige arbeidet for å levere bedre, billigere, men med høy kvalitet, er nok lettere å kjenne igjen for både gründerbedrifter og norske virksomheter som daglig må fokusere på å fornye seg selv.

Dette er fem lærdommer jeg har tatt med meg etter 15 år med Basefarm, og daglig fokus på innovasjon, som mange gründere og bedriftsledere helt sikkert kjenner seg igjen i:

Kjenn kundene dine!

Behov er ikke noe man skaper. De finnes der, og de kan dekkes på ulike måter. Det er kundene som har skoen på og vet hvor den trykker – og hvorfor. Vi som leverandør kan mye om hvilke muligheter som finnes. Kombinasjonen av kunnskap og erfaringer har mye krutt i seg! Vi utvikler for eksempel vesentlig bedre løsninger gjennom kreativ dialog enn gjennom å svare på en detaljert forespørsel. Her er dessverre offentlige kunder litt vingeklippet gjennom reglene for offentlige anbud, men ikke helt, tross alt. Det er fortsatt lov for flinke mennesker å tenke lurt sammen innenfor de rammene som finnes. Og så må det være lov å håpe på at noen kloke politikere finner en ny, god måte å sørge for rettferdig vilkår for konkurrerende leverandører til offentlig sektor, som ikke er så innovasjonshemmende som dagens.

btn-top

Strukturer og systemer

Standardisering er viktig i vår bransje. Det er et grunnleggende konservativt begrep, samtidig som fleksibilitet er viktig for kundene våre. Det er ett ord (merkenavn) som beskriver løsningen på dette dilemmaet: Lego! Man kan bygge nær sagt hva som helst av små, super-standardiserte brikker.

Mitt mantra er «Systematisk arbeid virker alltid!» Det gjelder uansett bransje, og uansett stadium i et selskaps liv. Da vi startet opp, likte jeg å fortelle folk at vi var grunnleggende late, og ikke ønsket å gjøre den samme tingen flere ganger, men heller lage et system som kunne gjøre ting for oss. Men struktur og system handler ikke bare om automasjon og evnen til å skalere. Det handler i bunn og grunn om hvordan man angriper problemstillinger og muligheter, og er etter min mening en forutsetning for å lykkes på sikt.

btn-top

Unngå teknisk gjeld, strikk og binders

I noen situasjoner er det fristende, i andre nødvendig, å lage kjappe løsninger for å møte kundenes behov og ønsker. Men hvis man i for stor grad bygger opp teknisk gjeld på denne måten, straffer det seg på sikt. Den beste løsningen er alltid, hvis det finnes et reelt valg, å gjøre det skikkelig første gangen.

btn-top

Fokuser på langsiktig vekst

Dette innebærer i praksis å ha fokus på å skape verdier for noen andre (les: kundene). Vår erfaring er at veldig mye salg skjer gjennom godt omdømme, som igjen følger av gode leveranser og skikkelighet overfor til de kundene vi allerede har. Noen gründere har lyktes med å bli rike i en fei. Mange flere har prøvd det samme uten hell. Ønske om egen rikdom er ikke en tilstrekkelig drivkraft til å skape varig verdi.

btn-top

Ansett de beste

Ansett de beste - og legg til rette for aktivt medarbeiderskap | Helt fra starten av har vi jaktet på de beste hodene. Det vi ser, er at gode hoder tiltrekker seg andre gode hoder. De fleste i vår bransje motiveres mest av alt av å jobbe sammen med flinke folk. De vil utvikle seg, og de vil være med og bidra til en suksess. I et lite selskap er dette egentlig ganske enkelt. Alle har tilgang til hverandres ideer og aktiviteter, og det er et godt grunnlag for å trekke 100% i samme retning. Det er mer krevende å være større. Det krever mer struktur, - noen vil kalle det mer «byråkrati».

I en kompetansebedrift er vi avhengig av tett samarbeid om de målene vi setter oss. Det blir mer og mer krevende jo flere vi blir, og jo flere land vi er til stede i. Ingen jeg kjenner til har den ultimate løsningen. Vi var gjennom en stor organisasjonsendring i 2014 som vi fortsatt arbeider med å høste fruktene av. Vi må stadig justere, kommunisere tydeligere, koordinere bedre, osv.  
Det er ikke lett – men hvis det var lett, kunne jo hvem som helst gjort det!

Alt dette høres kanskje ikke så spennende ut som «disruptive innovation». Men det er sånn vi har kommet dit vi er nå, og det er ved hjelp av disse strategiene vi skal utvikle oss videre. Og der tror jeg vi er i godt selskap med veldig mange andre innovative bedrifter. 

Grethe Viksaas, CEO, Basefarm 

Grethe Viksaas CEO og grunnlegger av Basefarm

btn-top

Vil du vite mer om IT-innovasjon?

Ta kontakt med en av våre eksperter for flere tips!

btn-top