Bank og finans tar kontroll med IT-utvikling

05-12-2016

Virksomheter i bank- og finansbransjen kjøper IT-tjenester stadig mer bevisst for å sikre konkurransekraft og særpreg. Gjennomgående ønsker hver enkelt mer kontroll, og skiller klarere mellom drift, forvaltning og eierskap. Basefarm støtter opp om dette og sørger for sikkerhet og tilgjengelighet.

En hovedårsak til endringene i markedet for digitale bankløsninger er at tradisjonelle IT-leverandører til bank- og finanssektoren sliter med å holde tritt med markedets behov og krav til digital endringstakt. Bank- og finanskundene har dessuten måttet ta til takke med løsninger som ikke har gitt dem unik profil og konkurransefortrinn i sitt eget marked.
Samtidig har hyllevare-programvareløsninger spesifikt for finansbransjen, åpne grensesnitt og løsninger for digitale plattformer blitt langt mer utbredt. Gjennom dette har mange virksomheter kunnet utvikle seg langt raskere enn tidligere.

Meld deg på våre oppdateringer og få informasjon om nye bloggartikler, eventer og webinarer direkte i din innboks:

Utvikling og multi-sourcing

Siden 2011 har Basefarm fått et bredt spekter av kunder fra finanssektoren – fra kapitalforvaltning, banker og transaksjons- og betalingsleverandører. Vi ser at mange i den nye IT-hverdagen ønsker å ta tilbake arkitektrollen, aktivt styre tjenesteutviklingen og samtidig outsource mer til spesialister. De har behov for en driftsleverandør som kan støtte opp om valg og trender, og sikre tilgjengeligheten som sluttbrukerne forventer.

Samtidig må vi kunne forholde oss til en økende grad av samarbeidspartnere i økosystemene og få verdikjeden til å fungere på tvers av organisasjonene. IT-miljøene hos våre kunder involverer i økende grad flere leverandører i en multi-sourcingsmodell og -tankegang.

Sikkerhetsløsninger, tilgang og brukerstyring må hensynta dette. Den tekniske plattformen – helt ned til datasenteret - og organisasjon må kunne overholde kravene til sikkerhet. 

btn-top

Hybride infrastrukturmodeller

Bankene ønsker også skalerbarheten fra offentlige skytjenester, uten at krav til lokal datalagring og fysisk sikring er blitt mindre av den grunn. Data representerer i stor grad virksomhetenes verdier. Verdiene vi i dag setter i datasentre var tidligere beskyttet av massive bank-hvelv. Nå er gullet erstattet med digitale data.

Tatt dette i betraktning tror Basefarm at dedikert infrastruktur med tilpasset sikkerhetsfunksjonalitet fortsatt vil og bør eksistere, for dette gir sterk kontroll og eierskap. Vi ser etterspørsel etter hybride infrastrukturløsninger, og løst utfordringer knyttet til effektiv administrasjon av driftsplattformer med både dedikert maskinvare og IaaS/delte plattformer. Basefarm har derfor investert vesentlig innenfor autoprovisjonering innenfor de ulike lagene basert på teknologi fra ledende leverandører som Cisco, VMware, F5, Microsoft, Linux m.fl.

btn-top

Globalt og høyskalerbart

Neste skritt for oss er å levere hybridløsninger i de globale skyene sammen med samarbeidspartnere som Microsoft Azure og Amazon Web Services. Dette er morgendagens modell for infrastruktur og IT-plattform for bankene som vil åpne for globale leveransemodeller og en ny grad av skalerbarhet. I tillegg vil det gi mange nye muligheter innenfor klient/sluttbrukerområdet.

Selv om norske bankene konkurrerer seg i mellom, opplever vi at bransjen (FNO) som svært fremoverlent for sikre kostnadseffektiv og robust infrastruktur og etablere åpne standarder. Dette er en arena hvor Basefarm absolutt skal være tilstede. Vi deltar også i forberedelser i forhold til implementeringen av PSD2 i EU/EØS-området.

btn-top

Kundecases

Basefarm har lykkes godt overfor fintech-virksomheter i Skandinavia.

Det er spennende når også tradisjonelle banker fremoverlent tar initiativ til raskere utvikling. For eksempel har Sparebanken Sogn og Fjordane valgt en digitale plattform som gir banken full kontroll over innhold, utvikling og utviklingstakt. Banken bruker åpne arkitekturer som separerer presentasjonen av tjenestene fra selve transaksjonene og underliggende tjenester. Denne trenden vil vi trolig se mer av.

Skandiabanken er kjent for innovasjon. Banken har full kontroll over sine systemer gjennom intern utvikling. Basefarm ivaretar høy tilgjengeligheten i nettbanken og samarbeid med flere av bankens leverandører og partnere.

Les mer om våre kunder her:

btn-top

Vil du vite mer om Basefarm i Bank og finansbransjen?

btn-top