Finanssektoren risikerer å henge etter i reisen mot skyen

03-01-2018

Løftet om reduserte kostnader, høyere innovasjonstempo og større fleksibilitet gjør at interessen for skytjenester stadig øker. Samtidig peker Basefarms ferske skyrapport på store ulikheter i selskapenes modningsgrad når det gjelder skytjenester, der bank- og finanssektoren ligger langt bak.

Nylig presenterte den Europeiske driftsleverandøren Basefarm en ny rapport om selskapenes bruk av offentlige skytjenester og nye, agile arbeidsmetoder. I skyrapporten «The next step cloud report», har over 200 IT-beslutningstakere fra Norge, Sverige og Nederland besvart omkring 30 spørsmål om sine selskapers arbeid med skyløsninger. Som en del av rapporten ble deltakerne også bedt om å plassere sine selskap på en fem-stegs skymodningsstige: fra selskap som helt mangler en skystrategi (1), til virksomheter som fullstendig har omfavnet skyen (5).

 - En kan si at de selskapene som mer eller mindre er klare med sin digitale transformasjon ligger på nivå 4, og at selskapene på nivå 3 er midt i prosessen. De selskapene som planlegger sin digitale transformasjon er på nivå 2, og de som enda ikke har begynt planleggingen ligger på nivå 1. Virksomhetene på nivå 5 er oftest mindre selskap som har vært skybaserte fra begynnelsen, sier Anna Jäger, Head of Marketing i Basefarm.

I følge Anna Jäger er skymodningsstigen en effektiv måte å illustrere hvor i utviklingen et selskap befinner seg på reisen mot en mer skybasert virksomhet, hvilke utfordringer de har og hva som er neste steg på. Inndelingen har også gitt Basefarm selv nye innsikter om skyen og dens gjennomslag i ulike bransjer.

Last ned skyrapporten her

Hold deg oppdatert! Legg igjen din epost og få informasjon om nye blogginnlegg, webinarer og eventer direkte i din innboks!

Todelt finansiell sektor

En av bransjene som stikker seg mest ut i rapporten er bank- og finanssektoren. Blant selskapene som svarte på undersøkelsen og selv plasserte seg på nivå 1 – de som per i dag ikke har noen skystrategi – er 25% bank- og finansselskaper. Det er også tydelig at den finansielle sektoren er todelt - blant tradisjonelle selskaper som ikke har kommet så langt, og fintech-selskap som ligger langt fremme på nivå 4 og 5.

-Vi ser tydelig at mange tradisjonelle bank- og finansselskaper enten er på vei mot, eller allerede har begynt å bruke skyen. Først og fremst er det økt fleksibilitet og effektivitet som lokker, men samtidig står de ovenfor utfordringen å etterleve regelverket. Det er her det blir vanskelig. Sammen med flere kunder, spesielt innen bank og finans, har vi i Basefarm lang erfaring med å oppfylle regelverkets krav på en fremgangsrik måte, også i skyen, sier Fredrik Ohlsén, CEO i Basefarm.

btn-top

Sikkerhet en utfordring

Finansselskapenes problembeskrivelser er dermed i tråd med Basefarms egne erfaringer. I mange tilfeller har regelverket helt enkelt ikke fulgt teknologiutviklingen og sikkerhet er en av de største utfordringene innen alle skysatsninger, forklarer Anna Jäger.

- På reisen må selskapet endre sitt syn på sikkerhet og legge bak seg det tradisjonelle fokuset på eksempelvis brannmurer. Fordelen med skyteknologi er at sikkerheten nå handler om å utvikle sikker kode og bygge inn sikkerheten i selve applikasjonen, og vi ser at det er dette selskapene begynner å fokusere på i nivå 4.

Sikkerhetsspørsmål er således et godt eksempel på hvordan Basefarms modningsstige kan hjelpe selskap å dele opp reisen mot skyen i mindre steg – og tydeliggjøre hvilke arbeidsmetoder som kreves i de ulike stadiene. Samtidig har rapporten også gitt nye innsikter om hva som kan skje dersom organisasjonen ikke henger med. Spesielt om IT-avdelingen ikke har en god nok dialog med selskapets øvrige avdelinger om deres behov og krav til systemplattformer.

-17 prosent av deltakerne svarte at de ikke vet hvor deres CRM-database er lagret, på de to laveste modningsnivåene er tallet over 20 prosent. Det har mye å gjøre med at organisasjonen har tatt beslutningen om kjøp av skytjenester uten IT-avdelingen. Det er virkelig et tydelig «shadow-it» område og en urovekkende innsikt med tanke på de nye personvernreglene GDPR, avslutter Anna Jäger.

btn-top

Ønsker du mer informasjon om skytjenester?

btn-top