Chief Data Officer (CDO) – Hvem er de og hva gjør de?

05-03-2018

En CDOs rolle er å samle, administrere, beskytte og skape verdi med de «riktige» dataene. (Shutterstock)

Digital utvikling og målrettet bruk av data er i dag kritiske faktorer i bedrifters suksess, og må prioriteres. Noen velutviklede selskaper har allerede anerkjent dette, gjort det til et fokusområde for toppledelsen, og opprettet en ny stilling som heter Chief Data Officer (CDO). Men hva innebærer denne rollen? La oss ta en nærmere titt.

Hold deg oppdatert! Legg igjen din epost og få informasjon om nye blogginnlegg, webinarer og eventer direkte i din innboks!

Hva er, og hva gjør en CDO?

CDOen er ansvarlig for å endre IT-arkitekturen og hvordan data skal brukes i selskapets digitale utvikling. De har den organisatoriske og strategiske oppgaven med å introdusere og styre innholdet i endringsprosessen.

Ved å implementere målrettet bruk av data, har en CDO horisontalt syn som strekker seg over alle avdelinger. Rollen innebærer å samle dataene, som ofte er spredt ut over markeds-, salgs- og produksjonsavdelingene. Å samle dataen og innholdet i denne er nødvendig for å kunne bli et ledende data-drevet og digitalt selvstendig selskap.

Som en del av toppledelsen setter CDOen søkelyset på viktigheten av data innad i organisasjonen. En CDO fungerer f.eks. som et bindeledd mellom CIO og CMO (Chief Marketing Officer), og er ansvarlig for å drive digitalisering gjennom målrettede tilpasninger. CDOens rolle er å samle, administrere, beskytte og skape verdi med de «riktige» dataene.

Det er viktig å poengtere at at CDOen ikke har ansvar for informasjonsbehandling, IT-infrastruktur i et selskap og heller ikke IT-systemer som støtter forretningsmål. Disse områdene forblir hos CIO-rollen.

btn-top

Hvilket ansvar har CDOen til daglig?

Til daglig har CDOen ansvar for strategi for datahåndtering, koordinering av selskapets informasjonsstyring og etablering av standarder og organisering samt utvikling.

CDOen leder også datastyring, og sørger for at regler innen datasikkerhet, databeskyttelse og dataetikk overholdes. CDOen er ansvarlig for å sikre datakvaliteten, samt å administrere forretningsintelligens (BI), datalagring og driftstall.

I tillegg etablerer og koordinerer CDO ledelsen av Big Data, og har ansvar for å veilede og styre dataforskere, dataforvaltere og tjenesteleverandører.

btn-top

CDO-rollen; før og nå

Ifølge Forbes Magazine dukket de første CDOene opp etter finanskrisen i 2008/09. Opprettelsen av CDO-stillingen var et tydelig forsvarstiltak og en reaksjon på de økende kravene til overvåking, regulering og databeskyttelse innen bank og finans.

Selv om rollen er viktig, er CDOen fortsatt en sjeldenhet. Antallet dobles årlig, men det er fortsatt kun noen få tusen på verdensbasis. Tyskland er et godt eksempel på denne knappheten – ifølge en undersøkelse fra Bitkom, Tysklands digitale forening, har bare 2% av selskapene med over 500 ansatte en CDO i toppledelsen.

btn-top

Hva er CDOenes fremtid?

Digital utvikling og målrettet bruk av data er definitivt kritiske faktorer for bedrifter i dag. Men det er viktig å skille mellom ulike endringsnivåer. I dag vurderer mange selskaper digitalisering kun som en teknisk nødvendighet, og begrenser seg til å forbedre eksisterende forretningsprosesser med inventardata – en såkalt «digital transformasjon».

Men «ekte» transformasjon er annerledes. Her er det avgjørende at både datatenkning (Data Thinking) og digital tenkning blir en del av toppledelsens ansvar. Et moderne styre må åpne opp for nye tilnærminger og muligheter – og ikke minst til ny kultur med nytt lederskap. Dette begynner med grunnleggende tenkning og spenner hele veien til implementering i organisasjonen. Å oppnå dette krever en sjåfør og «transformatør» – en rolle som i stadig større grad vil fylles av en Chief Data Officer (CDO). Velkommen om bord.

btn-top

Ønsker du mer informasjon?

Fyll ut feltene, våre eksperter kontakter deg fortløpende:

btn-top