Få en effektiv IT-organisasjon - 7 tips

19-06-2016

Anna Rehnström, VP for infrastruktur, deler sine erfaringer gjennom sin syvtrinnsprogram for å få en effektiv IT-brukerstøtte og en robust infrastrukturorganisasjon som aktivt bidrar til å nå organisasjonens mål og visjoner.

  1. Se alltid brukerperspektivet! Skal man bygge en infrastrukturvirksomhet som er stabil, sikker, innovativ og fleksibel, gjelder det å opprettholde et perspektiv der man kan visualisere sluttbrukeren av IT-tjenestene man produserer.
  2. Hold kundefokus! Ha alltid klart for dere hvem kundene er, og hva kundenes behov er. Spør ofte «Hvorfor gjør vi dette?».
  3. Løft blikket fra server-navnet, og sørg for at funksjonen er synlig. Er serveren en del av et system som gjør at flybilletter kan bestilles i en app, så vis det!
  4. Tenk på lederrollen din som om det er din egen bedrift som skal drive med overskudd. Da vil du se på kollegene dine som kunder, for eksempel markedsføringsavdelingen, teknikere, arkitekter m.m. Det er nyttig å tenke slik, og jeg kan garantere det bringer gode resultater.
  5. Ha alltid en fremtidsvisjon. Visualiser et tydelig mål for de neste 1-2 årene, og gjør denne visjonen synlig for alle som er med på reisen.
  6. Kommuniser mer! Kommunikasjonsplaner, å kunne forklare om det tekniske og om tjenestene på en pedagogisk måte til alle delene av bedriften og til kundene.
  7. Snakk i målbare tall! Gjør pengene om til virksomhet for å forstå hva dere bruker kronene på. Sett en prislapp på alt dere gjør for å få fortjenesteperspektivet inn i alle lag – både internt og eksternt.

Ønsker du mer informasjon om effektiv IT-styring?

btn-top