5 R-strategier for skymigrasjon

12-09-2018

Mange eldre IT-systemer kan være for lønnsomme til å bli utfaset. I stedet kan skymigrasjon være aktuelt og kanskje føre frem til en hybrid løsning. Virksomheter har 5 R-strategier å velge i.

I andre utgave av e-boka Enterprise Cloud Strategy, understreker Microsoft betydningen av at vi for hver reise bør ha tanker om destinasjon, veien frem og ankomsttidspunkt.

Det samme gjelder migrasjonsreiser til skyen.

Hold deg oppdatert! Legg igjen din epost og få informasjon om nye blogginnlegg, webinarer og eventer direkte i din innboks!

Milepæl ved skytenking

 

“Du bør gripe mulighetene for modernisering. Faktisk har du nådd en viktig milepæl i det øyeblikket du begynner å planlegge for skyen. Da er også tiden moden for å vurdere modernisering av IT-økosystemet som helhet, sier Geir Morten Allum, Senior Cloud Architect i Basefarm.

 

I 2011 skisserte Gartner 5 ulike R-strategier for migrasjon av applikasjoner til Skyen: Rehost, Refactor, Revise, Rebuild and Replace. Gjennom årene har disse R-begrepene blitt stående i fokus: Retire, Replace, Retain/wrap/expand, Rehost and Re-envision.

– Ved gjennomføringen av en slik strategi, vil samtidig implementering av DevOps-kultur kunne styrke produktiviteten, sier Allum.

btn-top

Retirement - pensjonering

Dersom en eldre applikasjon gir et dårlig lønnsomhet, kan tiden være moden for pensjonering. Kanskje kan enkelte eldre applikasjoner fortsatt være lønnsomme, men ofte foreligger fiks ferdige alternativer med lavere eierskapskostnader.

btn-top

Retain or rehost - beholde eller bytte plattform

Retain, wrap and expand er en strategi som brukes i forhold til eldre applikasjoner som fortsatt tilfører mye lønnsomhet, med akseptable eierskapskostnader. Da kan applikasjonen mer eller mindre få være som den er, men bli tilført tilleggsfunksjonalitet - wrap - i skyen. Deler av eksisterende eller ny funksjonalitet kan bli tilgjengelig i skyen gjennom API-er eller ved utvidelse med tredjepartsverktøy. Slik oppstår en hybrid skyløsning.

Dersom den eldre applikasjonen fortsatt er lønnsom, men kostbar i drift, kan den være kandidat for plattformbytte - rehosting. Dette innebærer å beholde den samme, grunnleggende funksjonaliteten, men flytte applikasjonen til skyen i et enklere og rimeligere driftsmiljø. Slik får du mulighet til å fase ut gammel maskinvare. Du er heldig dersom applikasjonen allerede kjører på en virtuell maskin fordi relokalisering i slike tilfeller kan være relativt enkelt.

btn-top

Re-envision – ombygging

Dersom en eldre applikasjon gir god lønnsomhet, men er vanskelig å flytte til skyen, kan det beste være å ombygge den for skyen med moderne teknologi, arkitektur og gjøremåter. Ombyggingsprosessen skaper rom for å utvide kjernefunksjonene og gjøre applikasjonen mer tjeneste-orientert.

– Hvor skal du starte skyreisen? Sett sammen et skystrategi-team hvor alle interessenter er representert, sier Allum. Han legger til at dersom applikasjonen er stor, kan det være aktuelt å splitte teamet opp i ulike undergrupper.

– Legg tidlig vekt på hvordan det ferdige skymiljøet bør fungere. Kan en forhåndsdefinert SaaS-modell erstatte den eldre applikasjonen? Bør dere flytte fra maskinvare til en IaaS-løsning eller gå helt til PaaS og overlate infrastruktur helt og holdent til skyleverandøren, spør han.

btn-top

IaaS, PaaS og SaaS i korte trekk

Infrastructure as a Service (IaaS), norsk: Infrastruktur som en tjeneste. Du overlater all befatning med maskinvare til skyleverandøren. Med IaaS blir funksjonaliteten i maskinvaren tilgjengelig som tjeneste. Du kan opprette, rekonfigurere, endre størrelse og flytte på et øyeblikk.

Platform as a Service (PaaS), norsk: Plattform som en tjeneste: En plattform for å bygge og levere applikasjoner på web. Utviklere får jobbe uten å måtte tenke på oppdateringer, operativsystemer, lastbalansering etc. Serverless – «uten server» – blir også brukt med PaaS. Her er serverne og all serverstyring helt skjult for utviklerne.

Software as a Service (SaaS), norsk: Programvare som en tjeneste. Programvare/applikasjoner som Salesforce, Office 365, 24SevenOffice, Dropbox og Mailchimp er eksempler på SaaS-produkter. Brukerne levner ikke maskinvare, oppdateringer og utvidelser en tanke. Så lenge de er koblet mot nett kan de bruke programvaren.

btn-top

Ønsker du mer informasjon om skytjenester?

Les mer på vår dedikerte side, eller fyll ut feltene, en av våre spesialister vil kontakte deg fortløpende:

btn-top