Disse 5 erfaringene gjør skytjenester mange hakk enklere

19-11-2018

Hva er egentlig det aller viktigste for etablere gode tjenester som går i skyen? Her er flere erfaringer som gjør bruk av eller migrasjon til offentlig sky noen hakk enklere. Driftssikkerhet og full åpenhet for fremtidige muligheter er blant de viktigste.

Offentlig sky er nytt for mange, mens andre har rukket å gjøre seg viktige erfaringer som nykommerne kan flyte på.

Basefarm har samlet de viktigste erfaringene for å hjelpe virksomheter til dra nytte av mulighetene og unngå fallgruvene. En av overraskelsene for mange er at IT-driftsselskapet samarbeider med skyleverandører som Microsoft Azure for å kunne levere en komplett IT-driftsmodell som kombinerer privat og offentlig sky til en såkalt hybrid sky

Hold deg oppdatert! Legg igjen din epost og få informasjon om nye blogginnlegg, webinarer og eventer direkte i din innboks!

1. Også skyløsninger skal være driftssikre

Innovatører tok i bruk den offentlige skyen litt på egenhånd utenom det vanlige utviklings- og driftsregimet i virksomheter.

Etterhvert gikk løsningene fra utvikling til drift. Hvem skulle da stå for daglig drift og support? Utviklerne hadde eierskapet og ble sittende med dette selv. Det var ingen god løsning ettersom utviklere skal utvikle.

De erfarte også noe annet. De nye løsningene var ikke tilrettelagt for skydrift fra bunnen av. Det vanskeliggjorde ting når kravet til oppetid er 100 prosent.

I sum er erfaringen at planlegging for problemfri overgang fra utvikling til drift starter allerede i idéfasen for den nye applikasjonen. Med god planlegging kan utviklerne overlevere og gå til andre oppgaver, i stedet for å frustrere seg over ekstraarbeid med å få ting til å virke i driftsmiljøet.

btn-top

2. Driftssikkerhet og utvikling henger sammen på nye måter

Før leverte utviklere en hel applikasjon til drift - en «monolitt» med all funksjonalitet innebygd. Alternativt leverte de en komplett komponent som inngikk blant en håndfull andre i IT-systemet. Slike store leveringer skjedde noen få ganger i året. Så var det å sette applikasjonen i drift.

Denne klassiske utviklings- og driftsmodellen blir forlatt i skyen. I stedet brukes det mer DevOps-metodikk. DevOps innebærer både organisasjonsmessig og utviklingsmessig endringer hvor applikasjoner kan bli oppdatert mange ganger om dagen. Slike oppdateringer kan være små endringer, større funksjonsmessige løft eller feilrettinger som deretter settes fortløpende i produksjon.

Driftsmessig må endringene naturligvis fungere fra første stund. Lite er verre enn å lansere noe nytt, for så å måtte kansellere og spole tilbake til den gamle løsningen.

Nytt er dessuten at utviklerne selv kan sette ny kode i drift. Skyen gir med andre ord en ny driftssituasjon. Utvikling, test, kvalitetskontroll og drift fungerer sammensveiset. Med riktig tilrettelegging innebærer dette fantastisk fleksible mulighet for kontinuerlig videreutvikling.

Hybrid sky innebærer bruk av flere datasentre og dermed behov for sikkerhetsopplegg som ivaretar dette. Det er faktisk mulig å etablere høyere sikkerhetsnivå enn nødvendig. Målet er et optimalt nivå med god balanse mellom oversikt, kompetanse og kostnader.

btn-top

3. Velg skymodell tilrettelagt for fortløpende fornyelse

Fornyelse er selve hovedmålet, enten det gjelder forflytning av eksisterende applikasjoner til skyen (migrasjon) eller etablering av nye.

Å bli låst fast i et nytt og ufleksibelt opplegg er det siste virksomheter ønsker.

For mange år siden så Basefarm at mer og mer utvikling og aktivitet ville pågå i den offentlige skyen. Selskapet inkluderte derfor store, offentlige skytjenester i sitt ordinære IT-driftstilbud og utvidet på konsulenttjenester.

I praksis innebærer dette nyheter fra Microsoft Azure og andre sentrale skyleverandører blir tilgjengelig via Basefarm. Det er enkelt å overføre sitt kundeforhold fra Microsoft Azure til Basefarm.

I tillegg videreutvikler Basefarm kontinuerlig sine private skytjenester. Av mange årsaker, inkludert sikkerhets- og kostnadsmessige, vil tilgang på private skytjenester fortsatt være viktig. Microsoft Azure Stack – en privat sky-variant av Microsoft Azure – inngår i dette tjenestespekteret.

btn-top

4. Ha kontroll på det grunnleggende - som også er omskiftelig

En del faktorer tilknyttet IT-drift er helt grunnleggende å ha kontroll på. Det gjelder ikke minst ved bruk av offentlige skytjenester.

Sentrale faktorer er overvåking og support 24/7, IT-sikkerhet, trygge kredittkorttransaksjoner, kontroll med lagring og behandling av personopplysninger, samt drift i samsvar/compliance med interne og eksterne regelverket inkludert offentlige krav.

Også dette er omskiftelig. For eksempel stiller GDPR krav om at virksomheter må kunne avdekke visse sikkerhetsbrudd fra interne eller eksterne krefter innen 72 timer. Å tilrettelegge for dette er ressurskrevende, men Basefarm har etablert rutiner for dette. For enkelte bransjer kan kravet bli endret til 24 timer. Kommer dette kravet, vil Basefarm innfri det.

I forhold til GDPR er det viktig med databehandleravtaler med skyleverandørene som også inkluderer tidlig varsling dersom underleverandører til skyleverandørene flytter tjenester ut av Europa. Da kan man komme i strid med GDPR-betingelsene og må kanskje flytte tjenestene sine til en annen sky. Dette bør man ta høyde for allerede i designet av applikasjonene.

GDPR forutsetter også døgnkontinuerlig sikkerhetsberedskap i forhold til sikkerhetshendelser inkludert å oppdage uautorisert tilgang på persondata fra eksterne og interne. Dette er krevende, men mulig gjennom maskinlæring-basert logg-analyse.

btn-top

5. Flytt til skyen – men start med et fyrtårnprosjekt

Det er lite tvil om at virksomheter flest vil være avhengig av offentlige skytjenester i fremtiden. Mer tvilsomt er det om datasystemene de bruker i dag skal bli flyttet til skyen.

Basefarm baserer seg på 5-6 ulike migrasjonsstrategier. De dekker alt fra å beholde et system uforandret via å forlenge livssyklusen med skyfunksjonalitet til å bygge helt nytt. Det er viktig å gjøre gode analyser og ikke sette i gang med prosjekter som ikke har livets rett.

For nye behov anbefaler IT-selskapet å etablere et fyrtårnprosjekt. Skytjenester innebærer mange forandringer og det er derfor lurt å erfare med ett prosjekt før eventuelt alle applikasjoner går i skyen.

Det er også fint å bruke den offentlige skyen til å utvikle nye løsninger, for senere å implementere dem i privat sky hvor man per definisjon har mer kontroll på behandling og lagring av for eksempel persondata.

btn-top

Ønsker du mer informasjon om skytjenester?

Fyll ut feltene, en av våre spesialister vil kontakte deg fortløpende:

btn-top