GDPR Webinar: terug kijken?

06-09-2017

Wat is de GDPR (AVG)?

De General Data Protection Regulation (GDPR), in het Nederlands de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een verordening die van kracht is binnen alle landen van de Europeese Economische Ruimt. De GDPR verplicht organisaties organisatorische en technische maatregelen te nemen om de privacy binnen de verwerking van persoonsgegevens te waarborgen.

Wanneer treedt de GDPR in werking?

De Europese verordening is aangenomen op 14 april 2016. Partijen die persoonsgegevens verwerken krijgen twee jaar om aan de (nieuwe) regels uit de GDPR te voldoen. Dat betekent dat uw organisatie in mei 2018 GDPR-proof moet zijn.

Welke organisaties moeten voldoen aan de GDPR?

Alle private en publieke organisaties die persoonsgegevens verwerken moeten voldoen aan de GDPR. Dit zijn niet alleen de partijen die verantwoordelijk zijn voor de gegevensverwerking, maar ook organisaties die dit in opdracht doen. Dit kunnen dus ook organisaties zijn die bedrijven als primaire klant hebben, omdat ook daar persoonsgegevens verwerkt kunnen worden.

ZOMERQUIZ OVER GDPR.

De GDPR treedt in werking vanaf mei 2018. Bent u daar op tijd klaar voor? Veel mensen weten nog niet precies wat de nieuwe regelgeving inhoudt en wat ze moeten doen. Geldt dat ook voor u of bent u misschien al verder dan u dacht? Met onze kleine EduQuiz kunt u een beetje kijken waar u staat! 

btn-top

contact

Neem contact op met een van onze specialisten voor meer informatie over GDPR en hoe wij kunnen u helpen.

btn-top