Concurrentie voordeel

08-05-2015

Digitalisering van de samenleving heeft een fundamentele impact op bedrijven en consumenten. Gartner definieert dit als “digital business – door het vervagen van de grenzen tussen de digitale en fysieke wereld dienen bedrijven nieuwe business modellen te ontwikkelen om waarde te (blijven) genereren via nieuwe klantproposities”.

Om concurrentievoordeel te behalen en/of te behouden in een markt die onderhevig is aan digitale ontwrichting moeten uw organisatie, business model, distributiekanalen en diensten worden getransformeerd om de business continuïteit te kunnen blijven waarborgen. De noodzaak voor deze digitale transformatie kan hoog zijn, wanneer er in uw branche disruptieve spelers zijn die uw bestaande business bedreigen.

Snellere time-to-market

Een mogelijke strategie om concurrentievoordeel te behalen en/of te behouden, is het verkorten van de time-to-market. Hiermee kunt u niet alleen sneller inspelen op de wensen en behoeften in de markt, maar bereikt u ook eerder uw break-even punt met betrekking tot de productontwikkelingskosten. Dit leidt tot een beperkt(er) financieel risico en hoger(e) return on investment.

Er zijn diverse methoden en concepten om uw time-to-market te verkorten; van het focussen op het kritieke pad tot gebruik van DevOps en continuous delivery. Welke methode u ook kiest, Basefarm kan u als strategische partner hier volledig in ondersteunen.

Nieuw verdienmodel

Het verschuiven van de fysieke naar de digitale wereld heeft voor uw organisatie meer consequenties dan uitsluitend het repliceren van fysieke goederen in een digitale vorm, of zelfs het lanceren van nieuwe, digitale producten. De overstap vereist ook een aanpassing in uw verdienmodel en daarmee uw bedrijfskritische infrastructuur en applicaties.

Om de transitie naar uw nieuwe verdienmodel soepel te laten verlopen, wilt u zich uiteraard concentreren op de dingen die ertoe doen en u niet bezighouden met randzaken die u kunnen afleiden. De vertaalslag van deze overstap naar uw IT-omgeving en bedrijfskritische applicaties kunnen wij bijvoorbeeld voor u maken en uiteraard ook implementeren en beheren. Hierdoor behoudt u uw focus en verzekert u zich ervan dat uw IT-omgeving uw nieuw verdienmodel probleemloos ondersteunt.

Ontdek wat onze consultants kunnen betekenen voor uw organisatie.
Neem voor meer informatie contact op met onze specialisten.

DIRECT CONTACT

btn-top