Oude IT-apparatuur

17-03-2014

Hoe kunnen we de steeds meer groeiende stapel van oude IT-apparatuur goed benutten?

Tegenwoordig voelt het alsof we sneller onze IT-apparatuur vervangen dan dat we van ondergoed wisselen. Server worden bijvoorbeeld afgeschreven over een periode van 36 maanden, waarna ze worden vervangen door een nieuwere variant. u kunt zich dus voorstellen dat de berg met oude IT-apparatuur continu groter en groter wordt.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een belangrijk onderdeel in onze bedrijfsvoering en we hebben dan ook nagedacht hoe we de oude apparatuur het beste kunnen benutten. We hebben – naar onze mening – een zeer goed idee hiervoor gevonden. Om te voorkomen dat we oude apparatuur verschepen met data erop, zorgen we ervoor dat deze bij binnenkomst van de apparatuur wordt verwijderd. Nadat dit is gedaan, versturen we de apparatuur naar een bedrijf die het recyclet en te gelde maakt. Het geld wordt aan een goed doel geschonken en draagt hiermee bij aan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Onze verantwoordelijkheid stopt niet bij het recyclen van oude apparatuur. Wanneer we nieuwe hardware aanschaffen, of oude vervangen, doen we dit op basis van onze Green IT Strategie. Het is voor ons zeer belangrijk om zoveel mogelijk na te denken over onze impact op het milieu. Grote internetplatformen vereisen grote hoeveelheden servercapaciteit en worden hierdoor gemakkelijk de grootste consumenten van energie. Door onze ecologisch aanpak van IT-apparatuur tot datacenters en onze oplossingen dragen we bij aan het groener maken van de IT-industrie.

Sinds dag één hebben we onze oplossingen zodanig ontworpen dat zo weinig mogelijk energie gebruiken. We hebben dit bereikt door inzet van diverse technische oplossingen in onze basis architectuur en via individuele klantoplossingen. Door het automatiseren en gebruik van gedeelde componenten, minimaliseren we het aantal benodigde servers en hiermee het algehele energieverbruik.

Recycling van overtollige warmte van datacenters

We maken gebruik van gratis koeling in al onze datacenters en ze zijn alle gevestigd in Scandinavië. Dit komt mede door veiligheidsredenen, maar ook omdat het klimaat automatisch zorgt voor koeling dat nuttig is voor onze datacenters. Ons nieuwste en grootste datacenter in Oslo is een goed voorbeeld van slimme, groene IT. Het grootste gedeelte van het jaar wordt het datacenter gekoeld door de natuur. De overtollige warmte kan worden hergebruikt voor verwarming indien nodig. Een ander goed voorbeeld is één van onze datacenters in Stockholm, waar we gebruikmaken van energie van een energiebedrijf voor koeling. De vrijgekomen warmte wordt in de vorm van warm water teruggegeven aan het energiebedrijf die het gebruiken in hun productie van stadsverwarming.

We zijn ISO 14001 gecertificeerd en gebruiken deze certificering als leidraad in ons ecologische verantwoordelijkheid.