FIRST

13-03-2014

Sinds 2013 zijn we volwaardig lid van de wereldwijde veiligheidsorganisatie FIRST, een overkoepelende organisatie die betrouwbare computer incident security teams uit de hele wereld samenbrengt. Het lidmaatschap stelt ons incident management en SIRT instaat om sneller en effectiever te werken door het verspreiden van veiligheidsgerelateerde informatie tussen FIRST-leden en de security-gemeenschap in het algemeen.

FIRST (Forum of Incident Respons and Security Teams) streeft naar het faciliteren van de samenwerking op het gebied van incident management om incidenten snel op te pakken en te voorkomen en uitwisseling van informatie tussen de leden te vergemakkelijken. De organisatie heeft Basefarm als lid geaccepteerd. Dit betekent dat we aan de strenge veiligheidsnormen van FIRST voldoen, die sterk afhangen van het niveau van vertrouwen door de andere FIRST-leden om veiligheidsgerelateerde informatie te delen. We zijn hiermee toegetreden tot de gelederen van organisaties zoals Apple, AT&T, EY, IBM, Interpol, Juniper, NASA, Paypal, Symantec, Visa en VeriSign.

Door ons lidmaatschap kunnen we nog beter inspelen op beveiligingsincidenten – zelfs degenen die nog niet publiekelijk bekend zijn – en werken we proactief samen met andere organisaties. We werken al lange tijd intensief met veiligheidsissues en ons lidmaatschap is een volgende stap om onze positie binnen het security umfeld verder te versterken. Het is ook een bewijs dat we beschikken over alle procedures en routines en voldoen aan de hoge veiligheidsnormen die door FIRST worden gesteld.