EuroCloud

13-03-2014

EuroCloud is een onafhankelijke non-profit organisatie en bestaat uit een two-tier opstelling waar elke Europees land zich bij aan kan sluiten zolang ze de EuroCloud statuten respecteert. In minder dan drie jaar hebben 30 landen een EuroCloud aanwezigheid en hebben 21 Europese landen formeel een lokale EuroCloud-vereniging opgericht.

EuroCloud’s missie

EuroCloud Europe’s missie is om bewustzijn van cloud computing binnen de samenleving te creëren en actief deel te nemen in het ontwerp van cloud-industrie processen en standaarden. Bovendien wil EuroCloud een pan-Europees contact- en kennisdelingsnetwerk opbouwen voor bedrijven die interesse c.q. belangen hebben in cloud computing, hetzij als verkoper/aanbieder of facilitator/aggegrator van het ecosysteem als geheel. Verder streeft EuroCloud naar een sterke relatie met de Europese autoriteiten, zoals de Europese Commissie en het Europees Parlement om een stimulerende omgeving voor de ontwikkeling en groei van de cloud computing-industrie te promoten. Het laatste onderdeel van de missie is om de belangen van de cloud-industrie binnen de bestaande IT-verenigingen te positioneren.

Basefarm en EuroCloud

Onze samenwerking met EuroCloud gaat heel ver. We zijn bijvoorbeeld medeoprichter van EuroCloud Zweden en een van onze Basefarm collega’s is ook vice-voorzitter van deze lokale vereniging.

Samen met de andere leden steunen we EuroCloud’s initiatieven en dragen we actief bij aan haar missie door industrie gerelateerde onderwerpen te adresseren en te bespreken, te adviseren over en samen te werken met de nationale Zweedse overheid over onderwerpen die mogelijk invloed hebben op de lokale cloud computing-industrie en het onderhouden van relaties met andere verenigingen.