CERT

13-03-2014

Veiligheid is een onderdeel dat onze hele operatie doordringt binnen Basefarm. In alles wat we doen, staat het veiligheidsaspect centraal; van hoe we infrastructuren bouwen tot aan onze processen en procedures.

Er zijn slechts enkele providers die een volledig spectrum met betrekking tot de operatie en veiligheid aanbieden. Over het algemeen maakt de klant gebruik van een veiligheidsexpert wanneer hij veiligheidsissues heeft, of wanneer hij zijn operationele veiligheid wilt reviewen. Basefarm daarentegen zetten een security adviseur in voor alle aspecten van de levering. We hebben een SIRT die veiligheidsincidenten behandelt en proactief mogelijke kwetsbaarheden op de voet volgt. Bovendien heeft SIRT veelvuldig contact met organisaties als NorCERT en CERT-SE, de nationale CERT’s van Norwegen en Zweden, om veiligheidsgerelateerde ontwerpen te bespreken en kennis en ervaring te delen.

NorCERT is een departement van de Noorse Nationale Veiligheidsautoriteit en coördineert preventieve werkzaamheden en tegenmaatregelen tegen It-veiligheidsaanvallen gericht op vitale infrastructuren in Noorwegen.

CERT-SE is Zweden’s Nationale Computer Security Incident Response Team en heeft als doel het ondersteunen van de community in haar streven om IT-incidenten te behandelen en te voorkomen. Werkzaamheden worden uitgevoerd door de Zweedse Civil Contingencies Agency.

Momenteel zijn we samen met andere CERT’s bezig om een nationale CERT-group op te richten in Zweden waar we een kantoor hebben. Het doel van de groep is om elkaar te ondersteunen met betrekking tot veiligheidsgerelateerde vragen en te informeren wat er op het gebied van veiligheid gebeurt in Zweden.