Hackathon Ziggo & Exact

26-04-2017

Hackathon VodafoneZiggo en Exact: samen nieuwe technologie ontdekken en slapen op zitzakken

Een feestje dat tegelijkertijd een crashcourse is: zo wordt de hackathon omschreven die Basefarm organiseerde. Ontwikkelaars en data scientists van VodafoneZiggo en Exact gingen aan de slag met OpenShift, een microservices technologie, maar de hackathon draaide net zo goed om samenwerking en verantwoordelijkheid. Een volgende hackathon komt er zeker, maar eerst moeten de deelnemers herstellen van het 36 uur durende evenement.

Het kantoor van managed-serviceprovider Basefarm was 36 uur lang het toneel van een hackathon. Ontwikkelaars en data scientists van Basefarm, Exact en VodafoneZiggo werkten aan het opzetten van een service om open data, beschikbaar gesteld vanuit de overheid, toegankelijk te maken. In één van de ruimtes op het kantoor werd het werk geleverd, in een andere stonden zitzakken, waar de deelnemers zich konden terugtrekken en zich konden herpakken.

Crashcourse én een feestje

De service die ontwikkeld zou worden, was een testcase voor OpenShift, een platform dat gebruik maakt van containers om microservices op te zetten. Zo werd de hackathon een crashcourse, waar deelnemers vooral concreet aan de slag gingen met de technologie. Ze leerden van elkaar, van de samenwerking en van technologie, maar bovenal was de hackathon een feestje, vertelt Jan van Boesschoten van VodafoneZiggo.

Van Boesschoten: ‘Je kunt een hackathon vergelijken met de voetbalkantine: iedereen spreekt dezelfde taal. Er worden geen eisen gesteld van bovenaf en iedereen begrijpt elkaar. Het enthousiasmeren van ontwikkelaars voor zo’n evenement is dan ook eenvoudig.’ Mark Stadhouders, Global Head of Marketing Automation, Web and Campaigns bij Exact, vertelt dat ontwikkelaars goed bekend zijn met dit soort evenementen. ‘We organiseren zelf regelmatig hackathons en het is inmiddels onderdeel geworden van onze cultuur om op zo’n intense manier samen te werken.’

Gedreven door dezelfde interesses

Rick Stiphout, technical accountmanager Exact bij Basefarm, nam het initiatief, samen met collega Ron Becherer, die verantwoordelijk is voor VodafoneZiggo. ‘We zagen dat beide bedrijven dezelfde interesses hadden als het om technologie gaat. Ze willen aan de slag met microservices, containerisation, docker en een API-first approach. Het platform OpenShift is gebaseerd op deze principes en bood ons de mogelijkheid om hiermee te experimenteren.’

Vanuit Basefarm Noorwegen was ook Andreas Johnson Skoglund aanwezig, die alle ins en outs van OpenShift kent en de ontwikkelaars en data scientists tijdens de hackathon kon helpen. ‘De hackathon is allemaal puur technisch’, vertelt Van Boesschoten. Alleen komt deze nieuwe technologie juist tegemoet aan de business door snel en flexibel nieuwe diensten in de markt te kunnen zetten. ‘Door te werken met een platform als OpenShift kunnen we binnen twee of vier weken een nieuwe dienst in de markt zetten.’

Stadhouders ziet graag dat de ontwikkeltijd, ook wel heartbeat genoemd, drastisch omlaag gaat: ‘Mijn team van technische campagnemanagers, ontwikkelaars en data scientists zit binnen de marketingafdeling, niet bij IT. Mijn team moet daarom snel kunnen schakelen om doelgroepen sneller te bereiken, campagnes te optimaliseren om zo sneller leads binnen te kunnen halen via www.exact.com. Het vergt een nieuwe manier van werken, agility en self starting, tussen mensen met brede kennis om met meerdere technologieën te kunnen werken. Maar de juiste technologie zoals microservices helpt natuurlijk ook.’

Een lagere heartbeat

De heartbeat, zoals Van Boesschoten de ontwikkeltijd noemt, lag vroeger een stuk lager, namelijk tussen de drie en soms zelfs wel twaalf maanden. Door te werken met containers, afgebakende omgevingen binnen een infrastructuur, kunnen microservices, zoals afzonderlijke functionaliteiten, ontwikkeld worden. Doordat verschillende teams of ontwikkelaars kunnen werken aan afzonderlijke functionaliteiten, kan een release gefragmenteerd, maar daardoor ook sneller, plaatsvinden.

Door een tussenlaag waarop de containers draaien te creëren, voorkom je volgens Van Boesschoten ook dat een hele infrastructuur omvalt door één verkeerde handeling. ‘Vergelijk de tussenlaag met een kratje bier: je kunt een flesje eruit nemen, opdrinken en weer terugzetten, zonder dat de rest van het bier wordt aangetast.’ Overigens werken de ontwikkelaars van VodafoneZiggo al met OpenShift, in tegenstelling tot het team van Exact, dat bestond uit een ontwikkelaar en twee data scientists.

Afstemming met andere teams

Stadhouders: ‘Voor mijn team was de uitdaging om snel nieuwe kennis op te doen en de nieuwe technologie uit te proberen. Ze leerden hoe ze microservices kunnen ontwikkelen in een container en hoe deze dan weer gekoppeld kunnen worden met andere containers. Voor dat laatste is overigens veel afstemming nodig met andere teams, want containers moeten onderling met elkaar praten om te kunnen functioneren.’

Aan het eind van de hackathon ontstond de discussie: moet een team of ontwikkelaar verantwoordelijk zijn voor een container of juist voor het proces er tussenin? Een vraag die wellicht tijdens de volgende hackathon beantwoord kan worden. Want dat er meer van dit soort evenementen georganiseerd gaat worden, staat volgens Stiphout vast. Nu de deelnemers elkaar kennen, hoopt Stiphout volgende keer nog meer te kunnen halen uit de hackathon. Exact heeft al aangegeven deze te willen organiseren!

Ontdek wat Openshift en Microservices kunnen betekenen voor uw organisatie.
Neem voor meer informatie contact op met onze specialisten.

DIRECT CONTACT

btn-top