Data Engineering

11-01-2018

Big data hebben voor ons geen geheim. Onze data engineers beschikken over uitgebreide technische kennis en hebben ruime ervaring met alle moderne en relevante datatechnologieën. In nauwe samenwerking met onze data scientists maken ze softwareoplossingen, data-infrastructuren en -architecturen die direct inzetbaar zijn. Dit omvat onder meer softwareontwikkeling, kwaliteitsborging, testen en implementatie. Flexibiliteit en wendbaarheid zijn ook een belangrijk onderdeel van onze processen, zoals ITIL.

We leveren goed onderbouwde data en feiten, en de knowhow om intuïtieve besluiten te nemen. We vullen traditionele ontwerpmethoden aan met essentiële data-analyse. Dankzij onze vakkennis en de toepassing van beproefde en geavanceerde technologieën kunnen we op alle gebieden voldoen aan de hoogste eisen van onze klanten.

Basefarm Data Engineering

- Genereren, verzamelen, archiveren, verwerken, integreren en implementeren van data (in data lakes)
- Ontwikkeling/implementatie van prototypen en showcases van dataproducten en -services die gegarandeerd succes opleveren
- Op maat geprogrammeerde softwaretoepassingen
- Aanpasbaar voor elke toepassingsscenario

 

 

DATA SCIENCE

We gebruiken data, technologie, algoritmen, analyses en de juiste mindset om use-cases te ontwikkelen of specifieke problemen op te lossen. We adviseren en ondersteunen organisaties ook bij elk aspect van hun digitale ontwikkeling.

btn-top

WAT IS BIG DATA?

– EEN DIFINITIE AAN DE HAND VAN VIJF FACTOREN

Als u wilt begrijpen wat het beginpunt is voor big data en wanneer het gerichte gebruik van data uitgroeit tot een big data-project, moet u inzicht hebben in de details en belangrijkste kenmerken van big data. Meestal wordt het 3V-model van de analisten van Gartner als uitgangspunt genomen om big data te beschrijven. Dit is zonder meer een belangrijk en juist model, maar wij willen hier nog twee andere cruciale factoren aan toevoegen. 

btn-top

WAAR BEGINT BIG DATA?

– VEEL PERSPECTIEVEN, EEN CLASSIFICATIE

Het is niet gemakkelijk om big data met één woord te classificeren. Ten eerste is het niet zomaar een opzichzelfstaande term, maar een combinatie van diverse aspecten die samen een compleet beeld vormen. Ten tweede is big data een buzzterm die te pas en te onpas wordt gebruikt en nog voortdurend van betekenis verandert. 

btn-top

Wilt u meer informatie over Big Data?

Neem hieronder contact met ons op of lees meer op *UM haar eigen blog:

 

btn-top