Overheid

17-03-2014

In de overheidssector zien wij de volgende trends plaatsvinden.

Kostenoptimalisatie is belangrijker dan ooit

Als gevolg van een zwakke financiële ontwikkeling en bezuinigingen wordt in heel Europa veel druk op overheden uitgeoefend om het kostenniveau te verlagen. Dit leidt onder andere tot een herziening van veel IT-contracten.

Eén aanspreekpunt

Overheden zijn de laatste jaren op zoek naar een efficiënte manier om overheidsdiensten via één online locatie aan te bieden aan burgers. Een zogenaamd single point of contact.

Onze ervaring leert ons het volgende

Kostenbeheersing is slechts één van de belangrijkste uitdagingen voor de overheid. Snelle verbeteringen, up-time garantie en het naleven van veiligheidsnormen zijn eveneens van vitaal belang. Wij hebben totaaloplossingen ontwikkeld voor de publieke sector, waarbij u betaalt naar gelang het gebruik.

Wij hebben inmiddels veel ervaring met e-government. Altinn, Europa’s grootste overheidsportaal, wordt bijvoorbeeld al jaren door Basefarm bediend. Zij stellen hoge eisen aan 24/7 beschikbaarheid, uiteraard met behoud van stabiliteit en veiligheid. Basefarm levert dit.